Print this page

ISO 9001:2015

10 Jan

 

Dasar Kualiti Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

  • Jabatan Kesihatan Negeri Sabah komited dalam menyediakan perkhidmatan yang cekap dan memenuhi keperluan pelanggan berasaskan nilai–nilai budaya korporat sejajar dengan Visi dan Misi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan melaksanakan tindakan penambahbaikan bagi memastikan pelanggannya mendapat faedah berterusan daripada pelaksanaan MS ISO 9001: 2015

 

Last modified on Thursday, 12 September 2019 08:20