PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM (WAD)

PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM (WAD)

WAD KEMASUKAN – Wad 1(lelaki) Wad 6(Perempuan)
WAD SARINGAN (PRE ADMISSION) – Wad 3
WAD SUB ACUTE & MAINTANANCE – Wad 2 (Lelaki) & Wad 5 (Perempuan)
WAD KRONIK – Wad 4 (Lelaki) & Wad 6(Perempuan)
WAD FORENSIC – Wad 7 & Wad 8
WAD GERIATRIC – Wad 9(Perempuan) & Wad 10 (Lelaki)

Kapasti katil HMBP adalah sebanyak 302 buah. Jumlah katil operasi sebanyak 260 buah.
Setiap wad diketuai oleh 2 Pengurus Wad yg terdiri daripada JT U32 atau PPPK U32 dan terbahagi kepada pengurus Klinikal & Pengurusan.