CMHT

PENGENALAN
 
Unit Komuniti Psikiatri atau Community Mental Health Team ( CMHT ) telah diwujudkan pada 19 Januari 1996, bagi mengekalkan kesinambungan perkhidmatan perawatan sehingga ke peringkat komuniti.
 
Ia merangkumi : 
 • perawatan di rumah, di mana pesakit dirawat di kediaman mereka.
 • perawatan hospital, di mana pesakit dimasukkan ke wad apabila gejala penyakit tidak dapat dikawal melalui perawatan di rumah.
 • rehabilitasi psikososial dalam komuniti, di mana pesakit dibantu mengoptimakan fungsi mereka di komuniti
  
OBJEKTIF
 • Memberi rawatan yang lebih komprehensif kepada pelanggan - pelanggan. 
 • Memberi rawatan berterusan di rumah dalam persekitaran sebenar pelanggan.
 • Pengesanan awal gejala - gejala penyakit untuk tindakan awal diberi.
 • Memperkasakan penglibatan keluarga, penjaga serta masyarakat dalam penjagaan pelanggan.
 • Mengurangkan stigma masyarakat terhadap pelanggan yang mengalami penyakit mental. 
 
MISI
 • Sebuah pasukan profesional yang bersifat dinamik, progresif dan multidisiplin. Pasukan ini komited dalam meningkatkan keupayaan individu - individu yang mengalami penyakit mental yang serius, ahli keluarga mereka dan masyarakat. Perawatan diberikan terus ke dalam komuniti melalui penggunaan dan pengagihan sumber - sumber bertujuan untuk meningkatkan mutu kesihatan mental secara optimum dan bijak.
 
SKOP PERKHIDMATAN
 
Perkhidmatan CMHT merangkumi : 
 
 1. Penjagaan pesakit akut ( Acute home care ). Rawatan untuk pesakit dan keluarga yang sedang mengalami krisis bagi meningkatkan sokongan terhadap keluarga dan menggalakan rawatan secara langsung di komuniti.
 2. Penjagaan pesakit assertif ( Assertive home care ). Perawatan bagi pesakit yang mempunyai masalah logistik atau kecacatan fizikal yang menghalang dari menghadiri pusat rawatan yang terdekat. 
 3. Direct discharge. Penghantaran pesakit terus dari wad ke rumah, disebabkan masalah logistik yang menghalang ahli keluarga dari mengambil pesakit
 
Kawasan perkhidmatan CMHT adalah mengikut zone:
 
ZONE KAWASAN PERKHIDMATAN
 1. Penampang
 2. Menggatal
 3. Telipok, Inanam, Menggatal
 4. Petagas, Putatan, Ketiau, Kinarut