SENARAI PERKHIDMATAN

Senarai Perkhidmatan

Perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di Hospital Mesra adalah seperti berikut:

Klinik Psikiatri (Pesakit Luar)
Pesakit Dalam / Wad (1,2,3,4,5,6,7,8,9 & 10)
Farmasi dan Bekalan
Pemulihan Carakerja
Fisioterapi
Terapi Elektro Konvulsif (ECT)
Community Mental Health Team (CMHT)
Job Placement
Pusat Intervensi Dan Pengayaan Kanak-kanak
Hortikultur
Dietetik & Sajian
Kerja Sosial Perubatan
Psikologi
Kewangan
Rekod Perubatan
Latihan
Promosi Kesihatan
Kualiti
Kawalan Infeksi
Kafeteria
Keselamatan
ICT

CHMC (Mentari)
Kejururawatan
Unit PPP
Pengurusan
Kenderaan dan Ambulan
JKKP
Pusat Sumber