Visi, Misi & Objektif

Visi Hospital

Pusat kecemerlangan dalam member Perkhidmatan Psikiatri dan Kesihatan Mental yang komprehensif dan berkualiti

Misi Hospital

Merealisasikan dan berusaha bersama-sama dengan :-

i. Memastikan system perkhidmatan yang berkualit dan selamat
• Cekap,Tidak Membebankan,Disesuaikan dengan Persekitaran,Inovatif,Mengutamakan Pencapaian, Latihan Modal Insan Berterusan

ii. Berteraskan nilai-nilai :
• Intergriti,Berdedikasi,Dinamik,Sedia Membantu,Akauntibiliti,Kredibiliti

iii. Menekankan Sifat-sifat:
• MESRA Pelanggan,Penyayang, Profesionalisma dan Kerja Berpasukan,Sifat Hormat Menghormati Sesama Insan,Penglibatan Masyarakat

Objektif Hospital

1. Kearah peningkatan perkhidmatan Psikiatri dan kesihatan Mental yang Selamat, selesa, cekap, berkesan, kondusif, inisiatif dan proaktif.
2. Sebagai Pusat Rujukan dan menyelaras, merancang, memantau dan meningkatkan Perkhidmatan Psikiatridan Kesihatan Mental di Negeri Sabah.
3. Meningkatkan Kefahaman dan kesedaran Kesihatan Mental dikalangan pelanggan dan komuniti melalui program-program kesihatan mental.
4. Memberi layanan yang MESRA kepada setiap pelanggan serta prihatin kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan menerapkan nilai-nilai murni dan Budaya Korporat
5. Mewujudkan modal insan yang bersikap saling hormat menghormati berdispilin dan komited terhadap tugas-tugas yang dipertanggunjawabkan dan dinamik peningkatan kualiti yang berterusan.
6. Menyediakan program latihan dan pendidikan berterusan kepada anggota hospital dalam menjana tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi.
7. Menggalakan kemajuan dalam bidang penjagaan Psikiatri melalui kajian dan penyelidikan
8. Menjalinkan kerjasama dan hubungan baik dengan agensi-agensi bukan kerajaan dan swasta bagi penyediaan perkhidmatan  yang komprehensif.