awamjknsswasta
 


BAHAGIAN PERUBATAN

Dr. William Gotulis
Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Perubatan)

Isnin, 10 Mac 2014 08:00

Bahagian Perubatan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bertanggungjawab mengkordinasi, menyelaras, memudahcara, memantau pelaksanaan program rawatan perubatan yang meliputi perkhidmatan diagnostik, rawatan pemulihan serta penggalakan dengan cekap dan berkesan di semua hospital-hospital di Negeri Sabah.

Misi

Berusaha memastikan perkhidmatan perubatan yang disediakan adalah berkualiti, cekap, berkesan dan memenuhi kehendak pelanggan.

Objektif Am

Memastikan perkhidmatan pengurusan bahagian perubatan dilaksnakan di semua peringkat dengan cekap, berkesan dan mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Objektif Spesifik

 1. Memastikan pengurusan perubatan klinikal mengikut ‘Clinical Practice Guidline’ yang telah ditetapkan.
 2. Memastikan semua anggota diberi peluang untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang masing-masing.
 3. Memastikan pengurusan kewangan, perolehan dan pembangunan mematuhi tatacara yang sedia ada.
 4. Mengumpul, mengolah dan mengeluarkan laporan mengenai data-data yang diterima mengikut jadual yang telah ditetapkan.
 5. Memastikan semua anggota mempunyai kemahiran asas komputer.
 6. Memastikan aktiviti kualiti penjagaan pesakit dilaksanakan mengikut piawaian yang telah ditetapkan.
 7. Memastikan semua pengamal perubatan swasta mematuhi Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1988.
 8. Semua aduan akan dilakukan penyiasatan dengan serta merta.
Read 18225 times Last modified on Isnin, 10 Mac 2014 16:35

Soalan Lazim (Perubatan)

 • Is change of elective dates possible upon receiving acceptance letters? +

  No change of electives will be entertainment so as to avoid disruption of placement dates of other medical students
 • Is it possible to send application form by email? +

  All application must be sent by postal mail.
 • Is there a registration fee for elective? +

  There is no registration fee incurred for the elective however a sum not more than RM10.00 may be charged for
 • Is there HIV Post-Exposure Prophylaxis available in the event of needle-stick injury? +

  HIV Post-Exposure Prophylaxis is available but a fee will be charged to foreign students according to fee act.
 • What is the minimum duration of placement in each discipline? +

  The minimum duration of each placement is not less than 14 working days
 • 1
 • 2
Text Size