Laman Web Rasmi Hospital Beaufort
Hospital Beaufort, Peti Surat 40, 89807 Beaufort Sabah pengarah.beaufort@moh.gov.my 087-212333 / 087-212334
                  
Malaysia Madani
Sabah Maju Jaya
  Unit Dewan Bedah Hospital Beaufort

 Perkhidmatan Klinikal
Image

Unit Dewan Bedah

Pengenalan

Perkhidmatan Unit Dewan Bedah adalah salah satu perkhidmatan klinikal yang terdapat di Hospital Beaufort bagi menyediakan kemudahan pembedahan dan prosedur diagnostic kepada pesakit.

Unit Dewan Bedah Hospital Beaufort yang mempunyai 2 Bilik pembedahan terletak dibangunan blok di aras satu bersebelahan dengan Wad Lelaki (Bunga Melur 1) dan Wad Kanak-Kank (Bunga Melur 3)

Objektif

  • Menentukan pentadbiran Dewan Bedah berjalan dengan licin dan menjamin taraf teknik Anesthesia dan rawatan pembedahan bermutu tinggi setiap masa.
  • Merancang program latihan dan memberi dorongan serta tunjuk ajar kepada setiap anggota bagi menambahkan pengetahuan serta kemahiran.

Visi

Dewan Bedah akan wujud sebagai sebuah Unit yang terdiri daripada anggota yang mahir untuk melaksanakan tugas dengan efisien, berupaya berubah mengikut persekitaran serta serasi pelanggan dengan mengutamakan kualiti dan peningkatan taraf kesihatan serta menghormati martabat insan.

Misi

Mencapai sepenuhnya kemampuan kesihatan pelanggan serta menghargai kesihatan sebagai aset yang penting dan mengambil langkah positif meningkatkan serta mengekalkan status kesihatan bagi menikmati kehidupan yang lebih bermutu.

Piagam Pelanggan

  • Kes elektif yang dibatalkan hendaklah kurang daripada< 10%
  • Kurangkan masa menunggu bagi kes kecemasan 1% dalam tempoh 24 Jam