Laman Web Rasmi Hospital Beaufort
Hospital Beaufort, Peti Surat 40, 89807 Beaufort Sabah pengarah.beaufort@moh.gov.my 087-212333 / 087-212334
                  
Malaysia Madani
Sabah Maju JayaPejabat Pengarah Hospital Beaufort
 Perkhidmatan Sokongan Bukan Klinikal
Image

Pejabat Pengarah

Pengenalan

Hospital Beaufort ditadbir oleh seorang Pengarah Hospital yang bertanggungjawab dalam pengurusan keseluruhan hospital dengan dibantu oleh seorang Pegawai Perubatan Kanan dan seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik serta Ketua-Ketua Unit Klinikal, Sokongan Klinikal dan Pengurusan

Pengarah Hospital Beaufort

Dr Ridwan bin Hashim

Skop Perkhidmatan Pengarah Hospital

Berikut merupakan ringkasan tugas pengarah Hospital:

 • Tadbir urus Perkhidmatan Klinikal (Clinical Governance)
 • Pemantauan epidemiologi, pengawalan dan pencegahan penyakit
 • Perancangan jangkamasa pendek dan panjang untuk perkhidmatan perubatan dan kesihatan dalam masyarakat
 • Pelaksanaan aktiviti inisiatif
 • Pelaksanaan peraturan-peraturan dan perundangan perubatan
 • Pengurusan sumber manusia
 • Pengurusan sumber kewangan
 • Pengurusan perolehan peralatan perubatan dan bukan perubatan
 • Pengurusan perolehan dan penggunaan ubat-ubatan
 • Pelaksanan arahan keselamatan dan kesihatan pekerjaan peringkat hospital
 • Perancangan, pelaksanan dan penilaian aktiviti promosi kesihatan
 • Pelaksanaan penyelidikan dan kajian
 • Penyiasatan aduan
 • Pelaksanaan piagam pelanggan
 • Perancangan dan pelaksanaan aktiviti latihan hospital
 • Jawatankuasa jawatankuasa yang dipengerusikan oleh pengarah hospital
 • Lain-lain tugas yang diarah oleh pihak atasan