Laman Web Rasmi Hospital Beaufort
Hospital Beaufort, Peti Surat 40, 89807 Beaufort Sabah pengarah.beaufort@moh.gov.my 087-212333 / 087-212334
                  
Malaysia Madani
Sabah Maju JayaPiagam Pelanggan Hospital Beaufort
 Profil Hospital

Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara profesional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti

  1. Keutamaan akan diberikan kepada kes-kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut:

  • Kes kritikal (Zon Merah) akan dirawat serta-merta.

  • Kes separa kritikal (Zon Kuning) akan dirawat dalam masa 30 minit.

  • Lain-Lain Kes (Zon Hijau) akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit

2. Perkhidmatan Klinik Pesakit Luar dan Klinik Pakar akan diberikan mengikut nombor giliran dan/atau keadaan pesakit. Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang kurang upaya.

3. Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan

4. Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan pesakit adalah dijamin

5. Kemudahan dan persekitaran yang bersih,selesa dan selamat disediakan

Surat Rujukan: JKN(SB)100-3/1JLD.14(27) bertarikh 12 Jun 2013 dan KKM/87/P3/10001(21(14) JLD2 bertarikh 6 Mei 2013

Untuk memastikan setiap pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan Hospital Beaufort indikator tersebut dipantau:

  • 100% setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklumbalas awal dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

  • Sekurang-kurangnya 85% laporan perubatan perlu disediakan dalam tempoh yang ditetapkan lebih kurang atau sama dengan 14 hari bekerja.

  • 90% pelanggan akan dilihat oleh Pegawai Perubatan dalam masa 90 minit.

  • 95% preskripsi didispen dalam tempoh 30 minit.

Image