Perkhidmatan Pakar

Perkhidmatan Pakar yang disediakan di hospital ini adalah :

Hospital kami juga dikunjungi oleh Pakar Lawatan secara berjadual sepanjang tahun bagi disiplin:

  • Pembedahan Pediatrik
  • Gastroenterologi
  • Neurosurgery
  • Neuropediatrik
  • Pediatrik Nefrologi
  • Nefrologi
  • Respiratori
  • Psikiatri