Direktori Bahagian Pengurusan Am

HOSPITAL KLUSTER
Dr. Siti Rahayu binti Sulaiman
PEGAWAI PERUBATAN (UD54)
No. Tel: 089-248 523
Emel:  dr.sitirahayu@moh.gov.my


PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN
Nurul Shakilah binti Mokhtar

PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK (M44)
No. Tel: 089-248 524
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SUMBER MANUSIA
(Kosong)
PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK (M44)
No. Tel: 089-248 508
Emel:  -

 

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT)
Mohd Anwar Redzwand bin Amsain
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F44)
No. Tel: 089-248 519
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KEWANGAN & PERAKAUNAN
Welawaty binti Engik @ Ingit
AKAUNTAN (WA41)
No. Tel: 089-248 600 Samb. 5307
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KEJURUTERAAN & FASILITI
Zulisman bin Rahman
JURUTERA ELEKTRIK (J41)
No. Tel: 089-248 595
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PSIKOLOGI KAUNSELING
Muhammad Sallehuddin bin Sahabudin
PEGAWAI PSIKOLOGI (S41)
No. Tel: 089-248 600 Samb. 5661
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA
Zawiah binti Hambali
PENOLONG PEGAWAI TADBIR (EKSEKUTIF) (N32)
No. Tel: 089-248 526
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PERHUBUNGAN AWAM
Alen Lim Chung Chieh
PENOLONG PEGAWAI PENERANGAN (S29)
No. Tel: 089-248 527
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


HAL EHWAL ISLAM
Ahmad Nur Afif bin Mohammad Arsad
PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S29)
No. Tel: 089-248 625
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.