Direktori Bahagian Pengurusan Klinikal

KESIHATAN AWAM
Dr. Vijay Govinda Denis Eswar
PEGAWAI PERUBATAN (UD48)
No. Tel: 089-248 503
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DIETETIK & SAJIAN
Norafidza Ashiquin binti Abd Patah
PEGAWAI DIETETIK (U48)
No. Tel: 089-248 600 Samb. 5151
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FORENSIK
Dr. Haziratul Hananie binti Usman
PEGAWAI PERUBATAN (UD48)
No. Tel: 089-248 551
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HEMODIALISIS
Abdul Talib bin Ahmad
PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (U42)
No. Tel: 089-248 550
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REKOD PERUBATAN
Mohamad Adhwa Syazwi bin Md Sargowi
PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) (N41)
No. Tel: 089-248 600 Samb. 5123
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KEJURURAWATAN
Matron Goh Chan Gaik
PENYELIA JURURAWAT (U42)
No. Tel: 089-248 530
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PUSAT JAGAAN HARIAN (DCC)
Felicia Thomas
KETUA JURURAWAT (U32 KUP)
No. Tel: 089-248 577
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PENJAGAAN PALIATIF (PCU)
Dg Mardia binti Othman
KETUA JURURAWAT (U32)
No. Tel: 089-248 643
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BEKALAN BAHAN STERIL (CSSU)
Zuraidah binti Zainal
KETUA JURURAWAT (U32)
No. Tel: 089-248 600 Samb. 5634
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PENGANGKUTAN/ PRA HOSPITAL
Majid Pasensrungi
PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (U32)
No. Tel: 089-248 625 Samb. 5409
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.