Direktori Perkhidmatan Diagnostik & Sokongan Klinikal

KUALITI
Dr. Sharlina binti Osman
PEGAWAI PERUBATAN (UD52)
No. Tel: 089-248 532
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PENGIMEJAN DAN DIAGNOSTIK
Dr. Hayati Munirah binti Miskandar
PAKAR RADIOLOGI (UD52)
No. Tel: 089-248 514
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PATOLOGI
Dr. Zaki Anuar bin Mohd Ariffin
PAKAR PATALOGI (KIMIA) (UD54)
No. Tel: 089-248 517
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 

 

PERUBATAN TRANSFUSI
Dr. Jernih bin Abdul Rahman
PAKAR PERUBATAN TRANSFUSI (UD54)
No. Tel: 089-248 503
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

FARMASI & BEKALAN
Tham Yap Yuan
PEGAWAI FARMASI (UF54)
No. Tel: 089-248 600 Samb. 5131
Emel:  yythamThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


REHABILITASI
Dr. Richard Lee Chee Houw
PAKAR REHABILITASI (UD54)
No. Tel: 089-248 521
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.y

 

PERUBATAN TRADISIONAL & KOMPLEMENTARI
Dr. Goh Chin Loen
PEGAWAI PERUBATAN (UD52)
No. Tel: 089-248 600 Samb. 5664
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.y


PUSAT PENYELIDIKAN KLINIKAL
Dr. Lai Chung Ket
PAKAR PERUBATAN BEDAH UMUM (UD56)
No. Tel: 089-248 506
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.y

 

KERJA SOSIAL DAN PERUBATAN
Encik Mohamad Johari Bin Omardin
PEGAWAI KERJA SOSIAL PERUBATAN (S52)
No. Tel: 089-248 518
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PENDIDIKAN KESIHATAN
Nursafwanah binti Sabli
PEGAWAI PENERANGAN (PENDIDIKAN KESIHATAN) (S41)
No. Tel: 089-248 600 Samb. 5716
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CARAKERJA
Norashima binti Stephenus @ Ibrahim
PEGAWAI PEMULIHAN CARAKERJA (U44)
No. Tel: 089-248 521
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FISIOTERAPI
Hafidah binti Usman
PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (U44)
No. Tel: 089-248 600 Samb. 5716
Emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.