Oftalmologi

VISI

Menjadikan Jabatan Oftalmologi, Hospital Duchess of Kent dipercayai dan diyakini oleh masyarakat dengan taraf perkhidmatan yang cemerlang.

MISI

Memberi perkhidmatan Oftalmologi pada tahap yang cemerlang dengan dianggotai pakar dan kakitangan paramedik yang terlatih dan mahir serta cekap dan penuh tanggungjawab dalam memberi perkhidmatan Oftalmologi.

OBJEKTIF

Menentukan diagnosa, memberi perkhidmatan perawatan dan rehabilitatif yang sempurna, berkesan dan memuaskan hati klien yang memerlukan rawatan kepakaran dan penjagaan susulan.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Skop perkhidmatan merangkumi penentuan diagnosa dan pemberian perkhidmatan rawatan dan penjagaan pesakit mengikut kepakaran Oftalmologi.

Prosedur-prosedur Rawatan dan Pembedahan:

 • Ujian Penglihatan
 • Pemeriksaan dan Penilaian Ocular
 • Pemeriksaan Tekanan Intraokular
 • Ujian Refraksi
 • Ujian Medan Penglihatan
 • Pembedahan Pterigium
 • "Chalazion Incision & Curretage"
 • "Lacrimal Duct Syringing"
 • "Removal of Extra Ocular Foreign Body"
 • "Epilation"
 • "Rodding"
 • "Eye Irrigation"
 • B-Scan
 • Biometry