ARAS BAWAH, BANGUNAN BARU

  KAUNTER PENGAWAL KESELAMATAN 5517
 
  UNIT PENGURUSAN ASET & STOR/ UNIT DOMESTIK
  Ketua Unit
  En. Aming                                                                            
089-248 614 5642
  Pejabat Kakitangan Unit Pengurusan Aset   5641

 

Permohonan Kemaskini Direktori Telefon, sila hubungi ext. 5306 / 5320 atau emelkan ke : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ARAS 2, BANGUNAN LAMA

  WAD SCN (SPECIAL CARE NURSERY)
  Wad Level 1 089-248 637 5360
  Wad Level 2 & 3 089-248 636 5350
  kaunter Discaj   5163
  Bilik Ketua Jabatan
  Bilik Ketua Jururawat
089-248 570 5352
  Bilik Matron 089-248 508 5364
 
  WAD SAKIT PUAN (GINEKOLOGI)
  Kaunter Jururawat 089-248 638 5367
  Bilik Ketua Jururawat
  Sr. Sylvia | KUP Ratiah
089-248 573 5348
 
  WAD PERUBATAN LELAKI
  Sub Acute Site/ Chronic   5366
  Acute Site 089-248 676 5136
  Bilik Ketua Jururawat 089-248 572 5158
  Bilik Perubatan MO On Call   5164
 
  WAD MEDICAL EXTENSION 
  Kaunter 089-248 643 5710
  Bilik Matron
  Matron Masra
089-248 531 5506

 

Permohonan Kemaskini Direktori Telefon, sila hubungi ext. 5306 / 5320 atau emelkan ke : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Perkhidmatan Ambulans

PENGENALAN

Bahagian Unit Pengangkutan adalah merupakan salah satu pusat tanggungjawab di Hospital Duchess Of Kent yang diletakkan di bawah Unit Pembantu Perubatan yang di ketuai oleh PPP Kanan Hj Ali Bin Abdullah dan dipantau secara langsung oleh Pengarah Hospital Duchess Of Kent Sandakan. Unit ini diwujudkan sebagai salah satu unit yang berperanan membantu menggerakkan aktiviti dan program Hospital Duchess Of kent Sandakan dalam pelbagai perkara bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan sampai kepada pesakit khasnya dan orang ramai amnya yang memerlukan. Setakat tahun 2023 terdapat 14 pemandu di mana 13 daripada pemandu tersebut adalah gred H11 dan satu lagi adalah gred H14 dan dikawal selia oleh seorang PPP U32 yang bertindak selaku Ketua yang menjaga unit pemandu Hospital Duchess Of Kent Sandakan. Lokasi Unit Pemandu/Pengangkutan telah berpindah beberapa kali sepanjang beberapa tahun dan terkini lokasi tersebut terletak dibangunan lama bersebelahan dengan “Day Care Centre”. Setakat tahun 2023 Unit Pemandu/Pengangkutan memiliki aset bergerak

1. 7 ambulance
2. 10 Kenderaan Pengangkutan
3. 1 Double Cab
4. 1 Lorry Nissan

VISI

Menjadi sebuah organisasi yang cemerlang ,efisyen dan kondusif dalam memberikan perkhidmatan pengangkutan kepada pelanggan (pesakit dan kakitangan).
 
MISI

Berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dengan menekankan kepada aspek aspek kualiti dalam pengurusan.

OBJEKTIF

Menambah baik tadbir urus pengurusan dan perkhidmatan kenderaan/ ambulans dalam penyediaan perkhidmatan yang berkesan, lancar dan menyeluruh.


PIAGAM PELANGGAN

    Semua urusan permohonan kenderaan akan dilayan dalam tempoh 5 minit.
    Memberi maklum balas keputusan permohonan penggunaan kenderaan kepada pemohon dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh perjalanan dengan disertakan dokumen yang diperlukan (Borang Permohonan Kenderaan Dalam/ Luar).
    Memastikan semua laporan kerosakan kenderaan diambil tindakan dalam tempoh tiga hari bekerja.
    Memastikan semua kenderaan di servis dan dibuat pemeriksaan PPM mengikut jadual yang telah ditetapkan.
    Memastikan setiap aduan diberi maklum balas selewat lewatnya tiga hari bekerja dari tarikh aduan diterima.


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN


    Perkhidmatan Ambulans (mengambil dan menghantar pesakit) "Perioperative anaesthesia care" untuk pesakit yang memerlukan pembedahan.
    Medical standby.
    Latihan.
    Disaster.
    Perkhidmatan pengangkutan (ambil dan hantar staff, peralatan dan lain-lain).
    Perkhidmatan lain yang diarahkan oleh pengarah dari masa ke masa.

Perubatan Tradisional & Komplimentari

PENGENALAN

PT&K adalah singkatan bagi Perubatan Tradisional dan Komplementari. Unit ini merupakan satu unit baharu di Hospital Duchess of Kent dalam perawatan tradisional yang mula beroperasi pada 14 Disember 2010 dengan menawarkan perkhidmatan akupuntur dan urutan melayu. Manakala pada 15 Disember 2011 urutan selepas bersalin diperkenalkan. Pada masa ini unit P&TK di Hospital Duchess Of Kent (HDOK) mempunyai 5 orang kakitangan yang terdiri daripada seorang ketua unit, seorang jururawat masyarakat, 2 orang pengamal urut tradisional dan seorang pengamal akupuntur. Mereka telah terlatih dan mempunyai pengalaman serta memiliki sijil kelulusan. Mereka ini juga telah berdaftar dengan Badan Pengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari yang dilantik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.


VISI

Perubatan tradisional dan komplementari diintegrasikan secara optimum ke dalam sistem penjagaan kesihatan primer bagi mencapai pendekatan holistik dalam meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup.
 

MISI


Amalan perubatan tradisional dan komplementari adalah selamat dan berkualiti bagi mencapai potensi yang optimum dalam penjagaan kesihatan primer.

 

OBJEKTIF

Unit Perubatan Tradisional & Komplementari, Hospital Duchess of Kent menjadi pusat rujukan pantai timur Sabah yang utama.


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Perubatan tradisional urut melayu dan perubatan tradisional akupunktur.

Pusat Sumber Diabetes

PENGENALAN

Pusat Sumber Diabetes adalah sebuah pusat rujukan mengenai penyakit diabetes kepada orang ramai. Pusat Sumber Diabetes ini terletak di aras dua Hospital iaitu di aras yang sama dengan Klinik Pakar Perubatan.


VISI

Untuk menjadi pusat kecemerlangan yang memberi perkhidmatan berkualiti dengan mengutamakan pelanggan melalui proses kerja unggul, penyertaan masyarakat dan warga kerja yang cekap, bertanggungjawab serta bersikap positif dan berfikiran progresif di dalam persekitaran yang selamat.

 
MISI

    Menyediakan maklumat dan bahan rujukan mengenai diabetes.
    Kemudahan internet.
    Perkhidmatan kaunseling.
    Pemeriksaan diabetes.
    Bekerjasama dengan badan-badan kerajaan, pihak swasta, pihak sukarela dan badan bukan kerajaan (NGO).
   Menyediakan peralatan untuk penjagaan diabetes.

OBJEKTIF

    Untuk meningkatkan kualiti penjagaan diabetes melalui pendidikan dan kaunseling kepada pesakit dan ahli keluarga.
    Untuk memberikan perkhidmatan sokongan dalam penjagaan diri.
    Untuk menggalakkan perkhidmatan masyarakat,badan bukan kerajaan dan pihak swasta secara lebih menyuluruh.
    Untuk membuat penyaringan dan diagnosa awal kepada masyarakat sekeliling mengenai diabetes.
    Untuk membantu penyelidikan berkaitan diabetes.


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

    Pemeriksaan : Glukosa darah (glukometer), tekanan darah & indeks jisim badan (BMI).
    Perkhidmatan Kaunseling : Penjagaan diabetes,penjagaan kaki,ubat-ubatan & insulin,pemakanan & cara hidup sihat.
    Bahan Bacaan : Buku,majalah,jurnal,risalah,multimedia (internet) & audio visual.
    Persatuan Diabetes Malaysia