Pusat Jagaan Harian (DCC)

VISI

Menjadi peneraju dalam penyediaan perkhidmatan perubatan yang berkualiti dan selamat kepada penduduk dipantai timur sabah

 
MISI

Menyediakan perkhidmatan perubatan yang berkualiti dan selamat melalui intergrasi amalan klinikal, latihan kajian dan inovasi dengan penglibatan masyarakat bagi memenuhi kehendak pelanggan.

OBJEKTIF

    Mengurangkan kemasukkan pesakit ke wad dan dengan secara langsung boleh mengurangkan beban perkhidmatan pesakit dalam di hospital (congested).
    Membantu menjimatkan kos perbelanjaan kepada pesakit,keluarga pesakit dan jugak kementerian keseluruhannya.
    Mengurangkan risiko jangkitan nosokomial
    Menggalakkan urus tadbir klinikal yang lebih efisyen dan efektif.
    Meningkatkan kepuasan pelanggan serta memudahkan pesakit mendapatkan perkhidmatan di hospital dalam masa yang singkat dengan lebih selesa dan selamat.