Wad-Wad di Hospital

Wad-wad yang disediakan di hospital ini ialah:

 • Wad Perubatan Lelaki
 • Wad Perubatan Perempuan
 • Wad Pembedahan Lelaki
 • Wad Pembedahan & Ortopedik Perempuan
 • Wad Ortopedik Lelaki & Pediatrik
 • Wad Bersalin
 • Wad Rawatan Rapi (ICU/CCU)
 • Wad Rawatan Paliatif
 • Wad Rawatan Neonatal (NICU)/SCN
 • Wad Psikiatri
 • Wad Gynae
 • Wad Mata