Ikrar Hospital

 

IKRAR HOSPITAL DUCHESS OF KENT, SANDAKAN

Bahawa Kami,
Anggota Hospital Duchess of Kent, Sandakan

Dengan Penuh Kesedaran dan Rela Hati Berikrar akan:

  • Melaksanakan Tanggungjawab yang Diamanahkan Kepada Kami;
  • Berusaha Meningkatkan Kemahiran dan Kepakaran Sejajar dengan Profesion Kami;
  • Peka dan Responsif kepada Kehendak Pelanggan, Dasar Kerajaan dan Aspirasi Negara;
  • Mengamalkan Nilai-nilai Murni dalam Etika Perkhidmatan Awam serta Patuh kepada Perlembagaan dan Undang-undang.