DASAR KESELAMATAN

 

Halaman ini menerangkan dasar keselamatan yang merangkumi keselamatan laman serta penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.
 
 
 
PERLINDUNGAN DATA
 
Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
 
 
 
KESELAMATAN STORAN

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.