OBJEKTIF 

HOSPITAL KENINGAU

 

 

Meningkatkan tahap responsif terhadap perkhidmatan kesihatan

 

Meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan

 

Memastikan penggunaan sumber yang optima

 

Meningkatkan tahap kepuasan pelanggan

 

Meningkatkan kesedaran pelanggan terhadap penjagaan kesihatan

 

 

Dikemaskini Pada : 19hb May 2022