PERUBATAN AM

 

 

VISI

 

Jabatan Perubatan menyokong sepenuhnya visi Hospital Keningau untuk menyediakan penjagaan kesihatan yang berkualiti dan sesuai yang menekankan pentingnya kesedaran keselamatan kesihatan dan penjagaan standard terhadap masyarakat yang sihat.

 

 

MISI

 

Jabatan perubatan akan menegakkan Visi Hospital Keningau dengan menyediakan perawatan kesihatan yang menyeluruh dengan bantuan teknologi dan peralatan moden dengan profesional terlatih yang khusus dan bekerja secara berpasukan, peduli dan berkongsi pengetahuan mereka.

 

 

OBJEKTIF

 

Untuk memberikan rawatan kesihatan yang selamat, seragam, dan berkualiti kepada semua pesakit, tanpa mengira agama, bangsa, atau status sosio-ekonomi mereka.

 

Untuk menyediakan perkhidmatan diagnostik dan kuratif kepada semua pesakit dengan masalah perubatan yang kompleks yang tidak dapat diuruskan di Jabatan Pesakit Luar, yang membolehkan mereka mencapai status kesihatan mereka yang optimum.

 

Memberi rawatan pemulihan yang optimum kepada semua pesakit dan mengurangkan komplikasi.

 

Untuk memotivasi staf dengan latihan berterusan dengan kursus, seminar, dan bengkel untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam penjagaan kualiti, dan menjaga profesionalisme mereka.

 

 

CARTA ORGANISASI

 

 

Organisasi Perubatan am