JABATAN KECEMASAN PERUBATAN & TRAUMA

 

 

VISI

 

Jabatan Kecemasan dan Trauma akan memberikan perkhidmatan rawatan kecemasan 24 jam yang berkualiti dan selamat. Lebih prihatin dan mesra dengan menekankan penglibatan anggota KKM, individu, keluarga dan masyarakat dalam pengurusan kes-kes kecemasan diluar dan dalam hospital. Emergency services 

 

 

MISI

 

Penyediaan fasiliti yang lengkap sesuai dan selamat.

 

Pembentukan anggota yang mengamalkan sifat profesionalisma, semangat kerja berpasukan dan penyayang serta bersifat inovatif dan proaktif.

 

Mengutamakan penglibatan menyeluruh oleh anggota KKM, individu, keluarga dan masyarakat dalam pengurusan kes-kes kecemasan.

 

Pembelajaran berterusan oleh anggota KKM dalam bidang pengurusan kes-kes kecemasan dan bencana.

 

 

OBJEKTIF

 

Untuk memberikan kecemasan segera, tepat dan pasti perkhidmatan rawatan perubatan dan trauma.

 

Memberi rawatan yang bersepadu dan menyeluruh lancar dan berterusan dari persekitaran rawatan pra hospital hingga ke perkhidmatan hospital.

 

Untuk menyediakan "pengurusan kualiti total" dalam semua perkara kritikal pengurusan memasuki fasa dari kawasan pra-hospital hingga percubaan perkhidmatan dan penyelesaian kepada pelbagai pengurusan yang berdedikasi zon iaitu: zon kritikal (merah), zon separa kritikal (kuning) dan zon tidak kritikal (hijau).

 

Menyediakan dan menghidupkan semula yang cekap dan berkesan dan penstabilan bersama dengan perkhidmatan diagnostik yang tepat dan campur tangan menyelamatkan nyawa yang kritikal.

 

Pengurusan pesakit kritikal harus dilakukan oleh pasukan kakitangan yang cekap yang merangkumi pakar, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat kakitangan dan kakitangan kesihatan lain.

 

 

CARTA ORGANISASI

 

 

Kecemasan perubatan trauma