PSIKIATRI

 

 

VISI

 

Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental akan menjadi pusat kecemerlangan dalam menyediakan rawatan dan rawatan psikiatri, menjalankan latihan dan penyelidikan serta menghasilkan inovasi yang akan memberikan hasil terbaik bagi pesakit dan masyarakat.

 

 

MISI

 

Jabatan ini akan menggunakan amalan berdasarkan bukti yang terkini dan standard tertinggi serta berpusatkan pesakit dan mesra pesakit. Penjagaan diberikan melalui pasukan pelbagai disiplin dan bekerjasama dengan jabatan lain yang berkaitan di hospital serta bekerja sama dengan jabatan dan organisasi lain di luar hospital. Jabatan ini juga mengamalkan nilai-nilai teras hospital dan Kementerian Kesihatan termasuk budaya profesionalisme, kerja berpasukan dan perkhidmatan penyayang.

 

 

OBJEKTIF

 

Perkhidmatan yang komprehensif, berkesan dan cekap, termasuk perkhidmatan pesakit luar, pesakit dalam, dan jangkauan masyarakat.

 

Perkhidmatan psikiatri bersepadu dalam arus perdana umum penjagaan kesihatan dan perkhidmatan berterusan.

 

Promosi perkhidmatan kesihatan mental untuk umum populasi dan kumpulan sasaran tertentu.

 

Kerjasama pelbagai sektor dan peluang untuk penyertaan masyarakat.

 

Latihan untuk semua peringkat kakitangan.

 

Pemantauan standard oleh Petunjuk Prestasi Utama (KPI), Petunjuk Prestasi Hospital untuk Kebertanggungjawaban (HPIA), pengesahan dan keistimewaan prosedur khas.

 

Penyelidikan yang berorientasikan perkhidmatan dan memberikan bukti praktik klinikal.

 

Perkhidmatan yang mematuhi Akta Kesihatan Mental 2001 dan undang-undang lain yang berkaitan.

 

 

CARTA ORGANISASI

 

organisasi psikiatri