OBSTETRIK & GINEKOLOGI

 

 

VISI

 

Jabatan O&G menyokong sepenuhnya visi Hospital Keningau untuk menyediakan penjagaan kesihatan yang berkualiti, berkesan dan selamat kepada pesakit O&G.

 

 

MISI


Jabatan O&G akan menegakkan visi Hospital Keningau dengan menyediakan perawatan kesihatan holistik utama kepada pesakit O&G.

 

 

OBJEKTIF

 

Memberi perkhidmatan diagnostik, kuratif dan pemulihan yang sesuai, berkesan dan selamat bagi pesakit O&G untuk mengurangkan morbiditi dan kematian ibu dan ibu.

 

 

CARTA ORGANISASI

 

 

CartaOrganisasi OG