UNIT PENGURUSAN KUALITI

 

 

PENGENALAN

 

Unit Kualiti di tubuhkan pada Ogos 2004. Ia berfungsi sebagai pusat rujukan aktiviti-aktiviti kualiti yang di jalankan di Hospital ini.

 

 

VISI

 

Menerapkan nilai-nilai serta ciri-ciri kualiti dalam mengawal semua aktiviti kualiti dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan bagi memastikan keperluan pelanggan dipenuhi.

 

 

MISI

 

Berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh Hospital Keningau bagi memenuhi keperluan serta kehendak pelanggan dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan prinsip budaya korporat dan etika perkhidmatan awam.

 

OBJEKTIF

 

Menyelaras aktiviti-aktiviti Kualiti Hospital agar perkhidmatan atau produk yang dihasilkan berkualiti serta mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Hospital, Jabatan dan Kementerian.

 

 

ORGANISASI

 

organisasi Kualiti