OPHTHALMOLOGY

 

 

 

 

 

OBJEKTIF

 

Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan rawatan mata, pemulihan, dan program penjagaan mata pendidikan.

 

Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pasukan mata melalui CME dan bengkel.

 

Mengoptimumkan perkhidmatan penjagaan mata sebagai pusat rujukan yang boleh dipercayai untuk semua hospital di bahagian atas pedalaman Sabah.

 

 

CARTA ORGANISASI

 

 

Organisasi Ophthal