OTORINOLARINGOLOGI

 

VISI

 

Jabatan ORL Hospital Keningau akan menjadi pusat perkhidmatan yang berkualiti dan komprehensif serta bermutu tinggi kepada pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan.

 

 

MISI

 

Jabatan ORL Hospital Keningau akan menjadi pusat rujukan sekunder bagi Bahagian Pedalaman Atas Sabah.

 

Mewujudkan pelbagai jenis perkhidmatan merangkumi perkhidmatan pesakit dalam dan pesakit luar klinik pakar dan kecemasan.

 

Memupuk anggota agar terlatih,cekap dan berdedikasi melalui pendidikan berterusan dengan program sangkutan (attachment) di pusat tertiari. 

 

 

OBJEKTIF

 

Untuk menyediakan perkhidmatan diagnostik, rawatan dan pemulihan yang sesuai, berkesan, mencukupi dan selesa bagi pesakit yang memerlukan rawatan serta memberi perkhidmatan untuk rawatan susulan.

 

 

CARTA ORGANISASI

 

 

 

 

Organisasi ORL