ORTHOPAEDIC

 

 

VISI

 

Kami berusaha untuk memberikan kepuasan dan penjagaan penuh pelanggan melalui kecemerlangan perkhidmatan dan juga pendidikan berterusan

 

 

MISI

 

Jabatan Ortopedik akan terus mewujudkan masyarakat yang menghormati maruah manusia dan meningkatkan kualiti hidup melalui: -

 

Memberi perkhidmatan berkualiti termasuk perkhidmatan pesakit dalam dan pesakit luar

 

Menyediakan pencegahan, rawatan, pemulihan dan paliatif.

 

Menggalakkan anggota perkhidmatan untuk berdedikasi, cekap, terlatih dan prihatin melalui pendidikan perubatan yang berterusan.

 

 

OBJEKTIF

 

Memberi rawatan dan pemulihan Perawatan Ortopedik kepada pesakit yang memerlukan untuk menyelamatkan nyawa dengan cekap, sesuai dan memberi penekanan kepada mereka yang tidak bernasib baik dan membahas komplikasi kesihatan untuk mencapai awal dan maksimum.

 

Meningkatkan taraf kesihatan dengan memberi pendidikan, pencegahan, pemulihan dan pendidikan kesihatan yang.

 

Untuk menyediakan perkhidmatan diagnostik dan rawatan pesakit luar.

 

Menjadi pusat rujukan untuk semua hospital dan klinik di pedalaman zon atas.

 

Menghantar anggota ke latihan lanjutan, kursus, seminar, dan bengkel dari waktu ke semasa untuk keperluan memerlukan kerja dan profesional