PEMBEDAHAN AM

 

VISI

 

Menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit yang selamat dan mampan.

 

 

MISI

 

Memberi focus kepada perkhidmatan yang lebih selamat, lebih efisyen dan mengutamakan pesakit serta member komitmen yang penuh dalam latihan yang diberikan.

 

 

OBJEKTIF

 

Membantu dalam melaksanakan Inisiatif Keselamatan Pesakit.

 

Memberikan motivasi kepada staf kesihatan dengan latihan yang berterusan melalui kursus-kursus, seminar dan bengkel yang dianjurkan bagi meningkatkan kemahiran dalam kualiti menjaga pesakit di samping menjaga keutuhan profesionalisma.

 

 

ORGANISASI 

 

 

organisasi pembedahan am2