ANESTHESIOLOGI

 

 

VISI

 

Mengembangkan perkhidmatan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan Bius dan Rawatan Rapi seiring dengan keperluan pesakit serta perkembangan teknologi perubatan.

 

 

MISI

 

Misi Jabatan Bius dan Rawatan Rapi adalah seperti di bawah:

 

Aplikasi nilai-nilai korporat kakitangan iaitu penyayang, professional dan semangat berpasukan.

 

Menitikberatkan kepentingan untuk mempunyai inovasi dan skill yang kreatif, berpengetahuan dan berkompetensi dalam menjalankan tugas harian.

 

Menggunakan peralatan yang sedia ada dengan optima dan sentiasa mengikuti perkembangan terkini dalam teknik perawatan.

 

 

CARTA ORGANISASI

 

 

 

ANESTHESIOLOGI