JABATAN FARMASI DAN BEKALAN

 

 

VISI

 

Meningkatkan kesihatan rakyat menerusi kecemerlangan dalam amalan Farmasi.

 

 

MISI

 

Menguatkuasakan undang-undang dan memperbaharui polisi untuk memastikan produk dan perkhidmatan farmaseutikal adalah berkualiti.

Memastikan sistem organisasi yang efektif dan responsive kearah kelestarian perkhidmatan berkualiti.

Membina keupayaan dan profesionalisme menerusi pembangunan bakat dan pemerkasaan tenaga kerja.

Memperhebat kerjasama kearah mencapai dan amalan terbaik.

 

 

OBJEKTIF

 

Memastikan ubat yang dipreskripsikan dan diterima oleh semua pesakit adalah berkualiti, dalam tempoh masa yang berpatutan, berserta dengan penyediaan kaunseling / maklumat ubat yang berkaitan.

Menyediakan perkhidmatan farmaseutikal yang efektif dan efisien dalam usaha menyokong penjagaan farmaseutikal yang menyeluruh (total pharmaceutical care).

Membeli, menerima, menyimpan dan membekalkan ubat-ubatan dan bekalan perubatan bagi memenuhi keperluan Hospital Keningau dan Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

 

 

ORGANISASI

 

 

 

Organisasi Farmasi