PIAGAM PELANGGAN

UNIT REKOD PERUBATAN 

 Baik, Mesra, Bertimbangrasa, Hormat dan Bersopan Santun, Jujur dan Ikhlas
 Setiap Pelanggan diberi jaminan bahawa Rekod Perubatan dan segala maklumat mengenai penyakit dan rawatan akan dirahsiakan, disimpan dengan selamat dan hanya diberitahu kepada pihak tertentu dengan keizinannya tertakluk kepada Undang-Undang
 Setiap Pelanggan akan mendapatkan Laporan Perubatan dalam masa 14 hari (waktu berkerja) selepas permohonan dibuat.Sekiranya Piagam ini tidak dipatuhi, sila maklumkan kepada Pengarah Hospital, Hospital Kinabatangan