OBJEKTIF HOSPITAL KINABATANGAN

Menyediakan rawatan perubatan yang berkualiti, cekap, dan memenuhi keperluan pelanggan dengan memberi penekanan terhadap maruah manusia;
Memastikan perkhidmatan rawatan mengikut piawaian yang diterima pakai;
Mempertingkatkan kemahiran profesionalisme melalui latihan dan pembelajaran berterusan;
Mewujudkan sistem pemantauan yang berterusan bagi memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan;
Menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan pesakit yang selesa, selamat, dan sejahtera untuk pelanggan dan warga kerja.

VISI HOSPITAL KINABATANGAN

Untuk menjadikan Hospital Kinabatangan sebagai sebuah pusat rawatan perubatan pesakit yang cemerlang.

 

MISI HOSPITAL KINABATANGAN

Untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti melalui amalan budaya penyayang, profesionalisme, kerja berpasukan, berteknologi sesuai, dan mesra pelanggan.