Perutusan Ketua Jabatan

Selamat datang ke Hospital Kami! Kami berkomitmen untuk memberikan penjagaan
kesihatan terbaik kepada anda dan keluarga anda. Visi kami adalah menjadi pusat
penjagaan kesihatan terkemuka yang selamat dan berinovasi. Kami menekankan
keselamatan pesakit dan kualiti perkhidmatan tinggi dalam setiap aspek perubatan
kami.

Misi kami adalah: Memastikan keselamatan pesakit adalah keutamaan utama kami.
Menggalakkan budaya kualiti dan inovasi dalam perkhidmatan kami. Melibatkan
pesakit dalam proses perubatan dan memberi penekanan kepada komunikasi yang
efektif. Mengembangkan teknologi terkini untuk meningkatkan penjagaan pesakit.
Melatih dan memperkasa kakitangan hospital kami. Berperanan aktif dalam
penyelidikan kesihatan. Kami berharap dapat bekerja sama dengan anda untuk
mencapai matlamat ini dan memberikan penjagaan kesihatan yang terbaik kepada
komuniti kami. Terima kasih kerana mempercayai kami sebagai pilihan utama anda
untuk penjagaan kesihatan. Sekian, terima kasih.

 


Dr Esmar Hj Abdul Hamid  

Pengarah Hospital Kinabatangan.