HOSPITAL MESRA BUKIT PADANG

PROFAIL HOSPITAL

 

Home > Profail Hospital > Senarai Perkhidmatan

 

 

Senarai Perkhidmatan

 

Perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di Hospital Mesra adalah seperti berikut:

 

 

 

 •     Klinik Psikiatri (Pesakit Luar)

 

 •     Pesakit Dalam / Wad (1,2,4,5,6,7,8,9 & 10)

 

 •     Farmasi dan Bekalan

 

 •     Pemulihan Carakerja

 

 •     Fisioterapi

 

 •     Terapi Elektro Konvulsif  (ECT)

 

 •     Community Mental Health Team (CMHT)

 

 •     Job Placement

 

 •     Pusat Intervensi Dan Pengayaan Kanak-kanak

 

 •     Hortikultur

 

 •     Dietetik & Sajian

 

 •     Kerja Sosial Perubatan

 

 •     Psikologi Kaunseling

 

 •     Pentadbiran dan Kewangan

 

 •     Rekod Perubatan

 

 •     Latihan

 

 •     Promosi Kesihatan

 

 

 

 

 

 

 •     Kualiti

 

 •     Kawalan Infeksi

 

 •     Kafeteria

 

 •     Keselamatan

 

 •     ICT & Pusat Sumber

 

Pautan Agensi-Agensi dan Perkhidmatan Online  Kerajaan Malaysia

Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Hospital Mesra Bukit Padang adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai agen ataupun syarikat yang disyorkan oleh Hospital Mesra Bukit Padang.

 

Hakcipta Terpelihara © 2019 Hospital Mesra Bukit Padang