HOSPITAL MESRA BUKIT PADANG

PROFAIL HOSPITAL

 

Home > Profail Hospital > Visi, Misi & Objektif

 

 

Visi Hospital

 

Pusat kecemerlangan dalam member Perkhidmatan Psikiatri dan Kesihatan Mental yang komprehensif dan berkualiti

Misi Hospital

 

Merealisasikan dan berusaha bersama-sama dengan :-

 

i. Memastikan system perkhidmatan yang berkualit dan selamat

• Cekap,Tidak Membebankan,Disesuaikan dengan Persekitaran,Inovatif,Mengutamakan Pencapaian,

  Latihan Modal Insan Berterusan

 

ii. Berteraskan nilai-nilai :

• Intergriti,Berdedikasi,Dinamik,Sedia Membantu,Akauntibiliti,Kredibiliti

 

iii. Menekankan Sifat-sifat:

• MESRA Pelanggan,Penyayang, Profesionalisma dan Kerja Berpasukan,Sifat Hormat Menghormati

  Sesama Insan,Penglibatan Masyarakat

 

 

 

Objektif Hospital

 

1. Kearah peningkatan perkhidmatan Psikiatri dan kesihatan Mental yang Selamat, selesa, cekap, berkesan, kondusif, inisiatif dan proaktif.

 

2. Sebagai Pusat Rujukan dan menyelaras, merancang, memantau dan meningkatkan Perkhidmatan Psikiatridan Kesihatan Mental di Negeri Sabah.

 

3. Meningkatkan Kefahaman dan kesedaran Kesihatan Mental dikalangan pelanggan dan komuniti melalui program-program kesihatan mental.

 

4. Memberi layanan yang MESRA kepada setiap pelanggan serta prihatin kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan menerapkan nilai-nilai murni dan Budaya Korporat

 

5. Mewujudkan modal insan yang bersikap saling hormat menghormati berdispilin dan komited terhadap tugas-tugas yang dipertanggunjawabkan dan dinamik peningkatan kualiti yang berterusan.

 

6. Menyediakan program latihan dan pendidikan berterusan kepada anggota hospital dalam menjana tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi.

 

7. Menggalakan kemajuan dalam bidang penjagaan Psikiatri melalui kajian dan penyelidikan

 

8. Menjalinkan kerjasama dan hubungan baik dengan agensi-agensi bukan kerajaan dan swasta bagi penyediaan perkhidmatan  yang komprehensif.

 

 

 

Dasar Kualiti

 

Pengurusan HMBP komited kepada penyediaan perkhidmatan Psikaitri yang cemerlang dan prihatin kepada keperluan pelanggan berdasarkan keperluan ISO 9001:2015. HMBP hendaklah melaksanakan penambahbaikan yang berterusan bagi meningkatkan keberkesanan keatas Sistem Pengurusan Kualitinya

 

Pautan Agensi-Agensi dan Perkhidmatan Online  Kerajaan Malaysia

Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Hospital Mesra Bukit Padang adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai agen ataupun syarikat yang disyorkan oleh Hospital Mesra Bukit Padang.

 

Hakcipta Terpelihara © 2019 Hospital Mesra Bukit Padang