MISI & VISI HOSPITAL

 

MISI

1. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, selamat, efisyen, efektif kepada komuniti sekitar secara optima dan berhemah.

2. Komited untuk membangunkan modal insan yang kompeten, beretika, cekap dan berdisplin.

3. Menggalakkan penyelidikan dan perkembangan perubatan secara berterusan kepada anggota hospital.

 

VISI

Hospital Queen Elizabeth menjadi Pusat Rujukan Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan yang terunggul di Sabah.