Accessibility Tools

PIAGAM PELANGGAN HQE

 1. Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara profesional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti.
 2. Kami akan berikan keutamaan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut:
  • Semua kes kritikal (Zon Merah) dirawat dengan serta-merta
  • Semua kes separa kritikal (Zon Kuning) dirawat dalam masa 15 minit
  • Lain-lain kes (Zon Hijau) akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit
 3. Perkhidmatan Klinik Pesakit Luar dan Klinik Pakar akan diberikan mengikut giliran dan/atau keadaan pesakit. Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang kurang upaya.
 4. Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan rawatan. Kami akan menghormati Hak Pesakit dan Keluarga.
 5. Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan rawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dijamin.

 

KEWAJIPAN PELANGGAN

Untuk membolehkan Hospital Queen Elizabeth melaksanakan Piagam Pelanggan ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:

 1. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan.
 2. Bekerjasama kepada warga hospital untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada anda.
 3. Bersedia memberi maklumbalas tentang perkhidmatan yang disediakan.
 4. Mematuhi pelan rawatan yang diberi.
 5. Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab.