PIAGAM PELANGGAN HQE

 

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara profesional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti.

1. Memberikan perkhidmatan yang adil tanpa mengira umur, bangsa, agama, keturunan dan taraf sosioekonomi.

2. Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan Dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut:

  • Semua kes kritikal (zon merah) dirawat dengan serta merta
  • Semua kes separa kritikal (zon kuning) dirawat dalam masa 15 minit.
  • Lain - lain kes (zon hijau) akan dilihat mengikut keutamaan pesakit.

3. Perkhidmatan Klinik Pesakit Luar dan Klinik Pakar akan diberikan mengikut giliran dan/atau keadaan pesakit. Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga  emas dan orang kurang upaya.

4. Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan. Kami akan menghormati Hak Pesakit dan Keluarga.

5. Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dijamin.

 

KEWAJIPAN PELANGGAN

 

Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan/Hospital Queen Elizabeth melaksanakan Piagam Pelanggan ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:

1. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

2. Bekerjasama kepada warga hospital untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada anda.

3. Bersedia memberi maklumbalas tentang perkhidmatan yang disediakan.

4. Mematuhi pelan rawatan yang diberi.

5. Menggunakan kemudahan - kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab.