UNIT AKAUN DAN PEROLEHAN


FUNGSI UNIT AKAUN

 • Mengurus, menyelaras dan mengawal belanjawan hospital
 • Mengurus dan memastikan semua bayaran emolumen, tuntutan elaun, pesanan kerajaan dan tuntutan panjar wang runcit dibuat mengikut peraturan.
 • Memastikan Buku Vot Amanah dan Deposit, Daftar Bil, pendahuluan diri dan pinjaman kerajaan disenggara dengan betul dan laporan berkenaan disediakan.
 • Menyediakan Laporan Perbelanjaan Bulanan, Tahunan dan Penyata Penyesuaian Vot Perbelanjaan
 • Menguruskan pembayaran Pukal MAS, Telefon & Elektrik
FUNGI UNIT PEROLEHAN

Perolehan Jabatan dengan telus, cekap dan mematuhi peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.

Menguruskan aktiviti berkaitan:

 • Perolehan Kerajaan ( Bekalan / Perkhidmatan dan Kerja ) melalui kaedah Sebut Harga secara manual
 • Jualan Aset Alih Kerajaan yang telah dilupuskan
 • Perolehan Kerajaan ( Bekalan / Perkhidmatan dan Kerja ) melalui kaedah Pembelian Terus.
 • Penyediaan Pesanan Kerajaan ( LPO) melalui sistem e- Perolehan.
 • Pemantauan pengeluaran Pesanan Kerajaan ( LPO )
 • Penyelenggaraan Dokumen ( Pekeliling -Pekeliling / Panduan / Profil Syarikat )berhubung Perolehan Kerajaan
FUNGSI UNIT HASIL

Memungut kutipan hasil kerajaan melalui caj-caj rawatan perubatan.

Aktiviti:

 • Kawalan terimaan.
 • Kawalan Borang Hasil
 • Penerimaan Hasil (Bayaran caj rawatan)
 • Keselamatan Wang Tunai
 • Kawalan Perakaunan Terimaan Hasil
 • Membuat Laporan Penyesuaian Akaun Amanah 76302 dan 76303.
 • Membuat Laporan Penyesuaian Akaun Hasil
 • Membuat laporan Bulanan Hasil
 • Kutipan Hasil Menggunakan kad kredit
 • Menyediakan Penyata Pemungut
 • Memberi Pengecualian Sebahagian/Keseluruhan Bil Hospital.
 • Membuat Laporan Akaun Belum Terima.
 • Menyenggara Panjar Khas Deposit Hospital.
 • Penyediaan Hapuskira Tunggakan Hasil.
 • Pendaftaran masuk pesakit ke dalam wad.
 • Membuat rondaan wad untuk mengutip deposit tambahan.