JABATAN OTORINOLARINGOLOGI (ORL)

VISI

Jabatan ORL Queen Elizabeth akan menjadi pusat perkhidmatan yang berkualiti dan komprehensif.

MISI

Jabatan ORL Queen Elizabeth akan menjadi pusat rujukan bagi kes kes ORL, audiologi dan pertuturan, dan pusat rujukan sekunder dan pembelajaran.

OBJEKTIF

Mengekalkan tahap kualiti tertinggi dalam rawatan dan penjagaan pesakit, menyediakan persekitaran yang sesuai ke arah pemulihan rawatan pesakit dengan menggunakan pendekatan holistik.

SKOP PERKHIDMATAN

1) Perkhidmatan Pesakit Luar

 1. Klinik Pesakit Luar ORL
 2. Klinik Audiologi
  • Pemeriksaan Saringan Pendengaran
  • Ujian Pendengaran -PTA/TYMP/BERA
  • Ujian amplifikasi
  • Rehabilitasi pendengaran
 3. Klinik Pertuturan dan Penelanan
  • Terapi Pertuturan
  • Terapi penelanan dan ujian FEES
 4. Klinik bersama Onkologi 
 5. Klinik Pakar ORL UMS

2) Perkhidmatan Pesakit Dalam

3) Perkhidmatan Pembedahan ORL

4) Perkhidmatan Pembedahan Harian ORL

5) Perkhidmatan Lawatan Klinik Pakar Ke Hospital Daerah (Hospital Kota Marudu, Hospital Ranau, Hospital Beaufort, Hospital Keningau, Hospital Labuan)