UNIT PENYAKIT BERJANGKIT

PENGENALAN

Perkhidmatan subspesialiti Klinik penyakit berjangkit memberikan perkhidmatan berkaitan penyakit-penyakit berjangkit dan adalah menjadi rujukan bagi semua kes-kes dari 19 buah Hospital Daerah di seluruh sabah, Ini termasuklah Pusat kesihatan serta rujukan dari Utara Negeri Sarawak dan hospital-hospital swasta.

SKOP PERKHIDMATAN

Fungsi utama perawatan di klinik Penyakit berjangkit adalah:

1. Perawatan yang Komprenhensive bagi pesakit menerima rawatan penyakit berjangkit.

2. Memberi rawatan yang sewajarnya dari aspek'Preventive,curative and rehabilitative'.

3. Memberi kemudahan untuk penilaian diagnose,perawatan perubatan,penjagaan kejururawatan,pemulihan pesakit dan mengurangkan risiko jangkitan.

4. Memberi penjagaan holistic kepada pesakit yang mengalami penyakit berjangkit

5. Kaunseling/Pendidikan Kesihatan bagi pesakit yang menerima rawatan penyakit berjangkit-oleh Kaunseling Nurse.

Kompenan-kompenan termasuklah:

1. Klinik Pakar Pesakit luar (Penyakit berjangkit Hillside)

2. Perawatan pesakit dalam wad-Linghzi

3. Perkhidmatan penjagaan perubatan Harian

4. Perkhidmatan Perawatan Penyakit berjangkit dan jadual atas panggilan

5. Pendidikan dan kaunseling oleh Kaunseling Nurse

6. Hubungan dengan jabatan lain yang berkaitan

7. Penyelidikan (Research Clinic)

8. Pembelajaran Perubatan yang berterusan(CME/CNE/LATIHAN/KURSUS