Hospital Queen Elizabeth II

Pesara

Apakah kemudahan perubatan yang disediakan kepada pesara?

Perintah Am Bab F (Perubatan) Tahun 1974 menetapkan bahawa pegawai dan pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan yang menerima pencen serta ahli keluarga mereka yang berkelayakan adalah layak diberi kemudahan perubatan percuma di hospital/klinik Kerajaan.

Kemudahan perubatan bagi ibu bapa pesara berpencen ADALAH TIDAK MELIPUTI:
  1. Rawatan perubatan di luar negeri

  2. Rawatan bagi tujuan pencegahan penyakit

  3. Pembekalan semua jenis kategori/ alat; serta

  4. Rawatan membuat crowning, gigi palsu dan rawatan ortodontik bagi tujuan corrective measure yang merupakan rawatan kosmetik.

Hak Cipta Terpelihara © 2023 Hospital Queen Elizabeth II

Hospital Queen Elizabeth II: Specialized Services for Your Health Needs