Hospital Queen Elizabeth II

Jabatan Kardiotorasik Anestesia & Perfusi

Jabatan Kardiotorasik Anestesia dan Perfusi
Jabatan Kardiotorasik Anestesia dan Perfusi
Pusat Rawatan Jantung

1. PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

 • Perkhidmatan peri operatif anestesia kardiak dan torasik.
 • Perkhidmatan perfusi atau kardiopulmonari bypass kepada pesakit yang menjalani pembedahan jantung terbuka.
 • Khidmat kepakaran rawatan rapi (Critical Care Services) kepada pesakit di Unit Rawatan Rapi Kardiotorasik, CICU dan CTHDU.
 • Perkhidmatan peri operatif anestesia kardiak dan torasik untuk pesakit paediatrik.
 • Perkhidmatan kepakaran rawatan rapi di Unit Rawatan Rapi Kardiotorasik Paediatrik.
 • Perkhidmatan acute pain service.

 

2. KENALI PAKAR

 • Ketua Jabatan Jabatan Kardiotorasik Anestesia dan Perfusi :
  • Dr Mat Ramlee bin Md Tahir (Gred Khas C)
 • Pakar Perunding Kardiotorasik Anestesia dan Perfusi
  • Dr. Chua Chen Chen 

 

3. WAKTU BEROPERASI

 • Setiap hari; 24 jam 

 

4. Lokasi : Tingkat 8, QEH II

 

5.  Hubungi kami : 088 – 324 600

 

Hak Cipta Terpelihara © 2023 Hospital Queen Elizabeth II

Hospital Queen Elizabeth II: Specialized Services for Your Health Needs