Hospital Queen Elizabeth II
Nama Jawatan Emel (*.gov.my) Ext
RASMIAH ARMIN
JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA U29
rasmiaharmin@moh
1008
MERESSA NADIA MISDI
JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA U29
meressa@moh
1008
HILARY MUSAND EBOT
JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA U29
hilary@moh
1008
ESTHER ANTHONY
JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA U29
esther@moh
1008
ALDINNAN AMIN KADRA
JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA U29
aldinnan@moh
1008
SHANDRANILLA JIME
PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U11
shandranilla@moh
1008
SITI SALIMA M YUNUS
PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U11
siti@moh
1008
Sarinah binti Ahmad
Pegawai Kerja Sosial Perubatan S44
sarinahahmad@moh
5117
Mohd Hafizz Mohd Rizal
PKSP S41
2102
Hassan Bin Hassim
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27
2102
Dayang Rosina binti Datu Hj.Amin
Pembantu Tadbir (P/O) N19
dayang_rosina@moh
2102
Siti Noraidah Shamsuddin
PKP U11
2102
Dr. Wan Sherhan Bin Wan Ilias
Pegawai Perubatan UD44
2108 / 2059
Junaidah Binti Jaidi
Ketua Jururawat U32
junaidah.jaidi@moh
2018 / 2059
Jubaidah Youndo
Jururawat U32
jubaidahyou@moh
2018 / 2059
Kharliyana Liam
Jururawat Terlatih U29
kharliyana@moh.gov.my
2018 / 2059
Dyanisia Asong
Jururawat Terlatih U29
dyanisia@moh.gov.my
2018 / 2059
Sharon Laudi
Pegawai Psikologi S41
sharon.laudi@moh
2025
Margaret Joseph
Peg. Promosi Kesihatan S41
margaret@moh
2085
Andy Suriyati Binti Abdul Jalil
Pem. Perawatan Kesihatan U11
2025
Hak Cipta Terpelihara © 2023 Hospital Queen Elizabeth II

Hospital Queen Elizabeth II: Specialized Services for Your Health Needs