Hospital Queen Elizabeth II
Nama Jawatan Emel (*.gov.my) Ext
Catherine Ginduk
Pembantu Tadbir (P/O) N19
catherineg@moh
5219
Jaine Binti Amatin
Pembantu Tadbir (P/O) N22
jaineamatin@moh
5206
Nor Erinah Binti Nordin
Pembantu Tadbir (P/O) N19
5206
Anie binti Awang
PEMBANTU TADBIR (P/O) N22
Noor Hasnizah binti Ali
PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
noorhasnizah@moh
Steffeney Beauty Bolah
Pembantu Operasi N11
2096
Nur Assyifa Adawiyah binti Jinin
PEMBANTU OPERASI N11
Ramlan Willon
Pembantu Tadbir (P/O) N19
ramlan.willon@moh
2221
Bismillah Selamat bin Osman
Pembantu Tadbir (P/O) N22
bisselamat@moh
2205
Mohd Hafez Bin Abd Salim
Pembantu Tadbir (P/O) N19
mohd.hafez@moh
2005
Pg Mohd Haddy Bin Pg Mohd Yaakub
Pembantu Tadbir (P/O) N22
haddy@moh
5219
Muhd Faisal B Abdul Rashid
Pembantu Keselamatan KP19
faizalfaisal@moh
5219
Az Aznirudin Bin Alidin
Akauntan WA41
aznir@moh
2111
Nor Anizah @ Azizah Amat Shukor
Penolong Akauntan W36
anizah.shukor@moh
2111
Nur Sallyyatie Bt Phaisal
Penolong Akauntan W29
sallyyatie@moh
2010
Dionysia James
Penolong Akauntan W29
dionysia.james@moh
2013
Rukiah binti Wagimin
Pembantu Tadbir Kanan (kew) W22
rukiahwagimin@moh
2125
Asmar Bin Omar
Pembantu Tadbir Kanan (kew) W22
asmar.omar@moh
2199
Norafzan Binti Azahari
Pembantu Tadbir (P/O) N22
norafzan_azahari@moh
2199
Carolyne Rupert Gunsaga
Pembantu Tadbir (Kew) W19
2199
Hak Cipta Terpelihara © 2023 Hospital Queen Elizabeth II

Hospital Queen Elizabeth II: Specialized Services for Your Health Needs