Hospital Queen Elizabeth II

Bahagian Sokongan Klinikal

PENGENALAN
Perkhidmatan Farmasi merupakan salah satu perkhidmatan Sokongan Klinikal di Hospital Queen Elizabeth II (HQE II). Ia memberikan perkhidmatan farmasi yang seragam, standard dan efektif termasuk perolehan, pembekalan, pengawalan produk farmaseutikal, pemberian maklumat ubat-ubatan kepada kumpulan anggota kesihatan dan juga pesakit agar ubat yang dibekalkan memberikan kesan rawatan yang optima.

 

VISI
Untuk memberi perkhidmatan farmasi yang terbaik untuk kesihatan serta kesejahteraan rakyat dan negara.

 

MISI
Ke arah perkhidmatan farmasi yang dinamik dengan mengutamakan konsep integriti, profesionalisme dan kecemerlangan sejajar dengan aspirasi negara.

 

OBJEKTIF
 • Memastikan bekalan farmaseutikal dan alat-alat perubatan adalah berkualiti, selamat dan berkesan dalam rawatan serta penjagaan pesakit.
 • Memberi perkhidmatan farmasi yang efektif dan efisien sejajar dengan program penjagaan pesakit.

 

PERKHIDMATAN JABATAN FARMASI

Jabatan Farmasi HQE II menyediakan perkhidmatan seperti berikut :

 • Pembekalan ubat kepada pesakit-pesakit dari klinik-klinik, Jabatan Kecemasan dan Wad-wad/ Unit-unit di HQE II
 • Pembekalan ubat kepada pesakit luar “Nilai Tambah”
  • Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB)
  • SMS & Ambil
  • Farmasi Pandu Lalu di UTC
  • Perkhidmatan Pusat Pembekalan Ubat Susulan Setempat (PPUSS)
  • Ubat Melalui Pos (UMP)
 • Kaunseling Ubat-ubatan kepada pesakit luar dan dalam
 • Pemberian maklumat ubat
 • Pemantauan ubat yang memerlukan analisa farmakokinetik, kesan advers ubat dan alahan pesakit
 • Persediaan ubat-ubat steril dan bukan steril untuk kegunaan pesakit di HQE II dan hospital lain di negeri Sabah
 • Pembungkusan semula ubat-ubatan untuk kegunaan pesakit
 • Perkhidmatan farmasi dalam wad (klinikal)
 • Perolehan dan bekalan ubat-ubatan dan alat-alat perubatan/ pembedahan pakaibuang untuk kegunaan pesakit di HQE II
 • Perkhidmatan “Medication Therapy Adherence Clinic” oleh Pegawai Farmasi yang terlatih. MTAC sedia da (terkini sehingga April 2018 adalah MTAC Antikoagulasi, MTAC Heart Failure dan MTAC Diabetes Mellitus (DMTAC).
 • Latihan untuk Provisionally Registered Pharmacists (PRP) dan MTAC Antikoagulasi & DMTAC

Waktu OperasiUnitFarmasi

 

MTAC

Hari

Masa

Warfarin

Rabu

1:00 petang – 5:00 petang

Heart Failure

Jumaat

9:00 pagi – 5:00 petang

Diabetes Mellituus

Isnin

9:00 pagi – 1:00 petang

WAKTU OPERASI JABATAN FARMASI

Unit
Masa Operasi
Farmasi Pesakit Luar

7:30 pagi - 10:00 malam (hari bekerja Isnin hingga Jumaat)

10:00 pagi – 10:00 malam (Sabtu, Ahad dan Cuti Umum)

Farmasi Pesakit Dalam

7:30 pagi - 10:00 malam (hari bekerja Isnin hingga Jumaat)

10:00 pagi – 10:00 malam (Sabtu, Ahad dan Cuti Umum)

Farmasi Satelit

8:00 pagi – 5:00 petang (hari bekerja sahaja)

Farmasi Logistik

8:00 pagi – 5:00 petang (hari bekerja sahaja)

Farmasi Pengeluaran Bukan Steril / Galenikal

8:00 pagi – 5:00 petang (hari bekerja sahaja)

Farmasi Pengeluaran Steril

8:00 pagi - 5:00 petang (hari bekerja Isnin hingga Jumaat)

Bertugas ’On call’ pada hari Sabtu, Ahad dan Cuti Umum

 Pembekalan ubat-ubatan ke wad selepas jam 10:00 malam setiap hari termasuk cuti minggu dan cuti umum adalah dibekalkan atas panggilan.

 • Perkhidmatan MTAC di adakan di klinik-klinik berkaitan mengikut jadual yang telah ditetapkan setiap minggu.

Masa Beroperasi:

Isnin - Jumaat

8.00AM – 5.00PM

Sabtu/Ahad / Hari Kelepasan Am

Tutup

Lokasi: Basement HQE II

Nombor Pejabat: 088-324600 EXT: 1011/2077

Facebook: Unit Perubatan Transfusi HQE / Jabatan Perubatan Transfusi Hqe II

Instagram: BloodBank Kota Kinabalu (BBKK)

Telegram: DERMA DARAH KOTA KINABALU

VISI

Ke arah Perkhidmatan Perubatan Transfusi yang berkualiti dan selamat dalam mengoptimakan perawatan pesakit sejajar dengan piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

MISI

Misi Jabatan ini adalah selaras dengan misi Pusat Darah Negara iaitu memberikan Perkhidmatan Perubatan Transfusi yang cemerlang melalui:

 • Pembekalan darah dan komponen darah yang mencukupi dan selamat secara berterusan untuk menampung keperluan pelanggan. Ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan program-program kualiti secara komprehensif seperti recruitment & retention programme, Good Manufacturing Practice (GMP) dalam pemprosesan komponen darah dan program penyaringan darah yang menepati piawaian kebangsaan.
 • Membudayakan nilai-nilai teras budaya korporat dalam perkhidmatan bagi melahirkan anggota yang berilmu, kompeten, peka, inovatif dan profesional sejajar dengan perubahan teknologi terkini untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.

OBJEKTIF JABATAN

 • Mewujudkan pool of safe donors dengan menggalakkan pendermaan darah secara sukarela tanpa bayaran (voluntary non-remunerated) di kalangan masyarakat serta memastikan >65% adalah penderma darah
 • Sentiasa memastikan bekalan darah yang selamat dan mencukupi untuk kegunaan semua
 • Menggabungkan program Quality Assurance di dalam semua prosedur yang melibatkan Perkhidmatan Perubatan
 • Memastikan ujian penyaringan darah dihantar dari pusat-pusat kutipan darah seluruh negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan adalah mengikuti piawaian yang telah
 • Menggalakkan Amalan Transfusi yang Baik (Good Transfusion Practice) mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 

PIAGAM PELANGGAN

 • Setiap penderma darah akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa, bersopan santun dan ikhlas.
 • Tempoh masa keseluruhan proses pendermaan darah dari pendaftaran, pemeriksaan darah, kaunseling dan pendermaan darah dilakukan adalah 45 minit bagi pendermaan darah utuh dan 2 jam bagi pendermaan aferesis.
 • Setiap penderma darah yang reaktif akan dihubungi dalam masa 7 hari dari penerimaan keputusan ujian saringan dari Makmal Transfusi Mikrobiologi untuk menghadiri sesi kaunseling dan pemeriksaan lanjut.
 • Semua keputusan ujian saringan terhadap penderma dan keputusan ujian adalah SULIT.
 • Setiap penderma darah  berwarganegara      Malaysia layak untuk mendapat hak keistimewaan penderma darah rawatan di hospital kerajaan mengikut ketetapan pekeliling terkini.
 • Pesakit akan dibekalkan dengan darah dan komponen darah yang berkualiti, selamat dan tepat pada masa yang diperlukan.
 • Tempoh penyaringan untuk sampel darah daripada semua pusat kutipan darah adalah dalam masa 24 jam selepas penerimaan sampel ke makmal saringan.
 • Darah berfenotip akan dibekalkan dalam masa 2 minggu dari tarikh penerimaan permohonan sekiranya bekalan adalah mencukupi (tempoh adalah termasuk permohonan ke Pusat Darah Negara).
 • Memastikan setiap perkhidmatan yang diberikan menggunakan kaedah terkini dan dikawal rapi oleh program Quality Assurance.

  

PENYATAAN POLISI BERKENAAN ANONYMITY PENDERMA, PESAKIT DAN STAF DALAM AKTIVITI PENAMBAHBAIKAN KESELAMATAN DAN PRESTASI HOSPITAL QUEEN ELIZABETH II

Pihak Hospital Queen Elizabeth II menyedari bahawa aktiviti penambahbaikan keselamatan dan prestasi (safety and performance improvement activitis) adalah merupakan salah satu keperluan asas dalam pendekatan pengurusan risiko yang menyeluruh. Adalah menjadi polisi Hospital Queen Elizabeth II agar perkara-perkara tersebut dirancang dengan sistematik supaya pelaksanaan dan pemantauan aktiviti pengurangan risiko (risk reduction activities) termasuk Incident Reporting, pengurusan aduan dan pengurusan kes-kes seroconvert dapat dijalankan mengikut standar yang ditetapkan.

Polisi Hospital Queen Elizabeth II adalah seperti berikut :

 • Memastikan dokumentasi aktiviti penambahbaikan keselamatan dan prestasi disimpan dengan sewajarnya
 • Memastikan kerahsiaan pengamal perubatan, staf, penderma dan pesakit dalam aktiviti penambahbaikan keselamatan dan prestasi dipelihara.
 • Menyatakan dengan jelas pada setiap kertas soal selidik berkaitan piagam pelanggan atau borang maklumbalas bahawa jawapan dalam kajian dan borang tersebut akan dikekalkan kerahsiaannya dan kekal anonymous (tidak bernama). Nama responden tidak perlu ditulis di dalam kertas soal selidik atau borang tersebut.
 • Menyatakan dengan jelas pada setiap sesi pembentangan Mortality and Morbidity Review, Incident Reporting dan pembentangan kes-kes Seroconvert bahawa pihak yang terlibat akan dikekalkan kerahsiaannya dan kekal anonymous (tidak bernama). Identiti cukup dinyatakan dengan huruf pertama nama (initials)
 • Mengkaji semula polisi ini dari masa ke masa.

CARTA ORGANISASI

INTRODUCTION

This laboratory was initially established back in the year of 2009 in Queen Elizabeth Hospital II, replacing its previous medical centre which was the Sabah Medical Centre. During its initial establishment, this laboratory is located at 5th floor, with around 9 laboratory technologists, provided a limited service that includes the most basic tests, such as basic transfusion of blood products, biochemistry, hematology and basic microbiology tests. In 2012, the laboratory has been relocated to basement to cope with the expansion and replacement of modern analyzer.

In 2018, Transfusion Medicine unit has been separated from Pathology due to establishment of Jabatan Perubatan Transfusi (JPT) in HQE II. Since then, Pathology and Transfusion Medicine Unit has then changed it’s name to Pathology Department.

Now in 2019, Pathology Department has almost 40 personnel, including one scientific officer and one medical officer, where we perform almost over 100 internal and externally quality control certified pathological tests using the most modern technology while implementing “go green” initiative by reporting “paperless” laboratory test reports to cope with ever growing test requests.

Our laboratory is located at the following address;

Pathology Department
Level Basement, Hospital Queen Elizabeth II,
Lorong Bersatu, Off Jalan Damai, Luyang,
88300 Kota Kinabalu, Sabah,
Malaysia

VISION

Our vision is to provide excellent services by using the appropriate technology and latest methodology.

MISSION

To provide services that is on-point, efficient, safe, and cost effective based on the appropriate quality system that prioritizes customer’s safety.

Carta Organisasi Jabatan Patologi HQE II
PENGENALAN
Jabatan Kerja Sosial Perubatan mula beroperasi pada 9 April 2012. Pejabat urusan dan operasi
Jabatan Kerja Sosial Perubatan terletak di Aras 1 bangunan hospital. Perkhidmatan diberikan
kepada pesakit dalam (wad hospital) dan pesakit luar (klinik pakar hospital) yang dirujuk oleh
Pakar/Pegawai Perubatan.
 
VISI
Memastikan keperluan psikososial pesakit, keluarga dan komuniti dipenuhi bagi mencapai kesihatan yang lebih baik.
 
MISI
Memberi khidmat psikososial yang cemerlang melalui bantuan praktik dan terapi sokongan.
 
OBJEKTIF
 1. Memberi perkhidmatan psikososial kepada pesakit semasa proses pencegahan, rawatan dan pemulihan.
 2. Membantu memulihkan kefungsian sosial agar pesakit menjadi produktif, berdikari dan dapat kembali kepada komuniti selaras dengan batas keupayaan mereka.
 3. Meningkatkan keyakinan diri ke arah memperkasakan pesakit melalui khidmat terapi sokongan.
 
PIAGAM PELANGGAN
 1. Setiap pelanggan akan mendapat perkhidmatan tanpa mengira kaum, agama, umur, jantina dan taraf sosioekonomi.
 2. Segala maklumat pelanggan yang diperolehi akan dirahsiakan dan hanya boleh diberitahu kepada pihak tertentu mengikut keperluan.
 3. Segala pengurusan permohonan bantuan praktik dan terapi sokongan adalah tertakluk kepada syarat dan peraturan agensi yang berkaitan, sumber sedia ada dan kelayakan pemohon.
PERKHIDMATAN
 
Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan di hospital memberi bantuan psikososial kepada pesakit semasa proses rawatan, pemulihan dan pencegahan. Bantuan diberikan bagi memulihkan kefungsian sosial agar pesakit menjadi lebih produktif, berdikari dan dapat kembali kepada komuniti selaras dengan batas keupayaan mereka. Perkhidmatan merangkumi;
 1. Pengurusan bantuan praktik iaitu pengurusan bantuan kewangan bagi mendapatkan peralatan perubatan, ubatan dan rawatan, penempatan institusi dan mengesan waris.
 2. Pengurusan bantuan terapi sokongan seperti khidmat perundingan, sokongan emosi dan intervensi krisis serta sokongan informasi.
 
 
 1. TERAPI SOKONGAN
  Intervensi bantuan terapi sokongan melibatkan:
  1. Khidmat Perundingan
  2. Sokongan Emosi
  3. Intervensi Krisis
meliputi kes keganasan rumah tangga ibu tanpa nikah penderaan dan pengabaian kanak-kanak jenayah seksual dan kes-kes lain yang berkaitan termasuk pesakit akut dan kronik.
 
2.  Bantuan terapi sokongan diberi kepada:
  • Pesakit warganegara Malaysia.
  • Pesakit warganegara Malaysia yang tidak berdaftar atau tiada dokumen pengenalan diri mesti mengemukakan dokumen sokongan rasmi lain bagi mengesahkan pengenalan diri.
  • Pesakit bukan warganegara Malaysia yang melibatkan perundangan sosial dan kes bencana sahaja.
 
3.  BANTUAN PRAKTIK
Intervensi bantuan praktik melibatkan aspek:
 1. bantuan kewangan (pembelian peralatan perubatan, pembelian ubat-ubatan, membiayai kos rawatan atau bantuan am)
 2. penempatan institusi
 3. mengesan waris.
 
Bantuan praktik ini diberikan kepada pesakit akut dan kronik.
  • Bantuan praktik yang melibatkan bantuan kewangan dan penempatan institusi hanya diberi kepada pesakit warganegara Malaysia.
  • Pesakit warganegara Malaysia yang tidak berdaftar atau tiada dokumen pengenalan diri mesti mengemukakan dokumen sokongan rasmi bagi mengesahkan pengenalan diri.
 

Jenis Kes Perkhidmatan Terapi Sokongan

• Penjagaan pesakit kronik • Penjagaan pesakit paliatif • Cubaan bunuh diri • Keganasan rumah tangga • Ibu tanpa nikah • Mangsa perkosaan • Penderaan kanak-kanak & bayi terdampar • Psikiatri / masalah sokongan keluarga • Orang kurang upaya • Anak angkat / penjagaan anak • HIV / AIDS / ketagihan • Pesakit yang enggan bekerjasama dengan proses rawatan disebabkan tiada sokong sosial / tekanan emosi • Penjagaan warga tua dengan masalah sosial dalam kalangan keluarga • Masalah tingkah laku

Jenis Kes Perkhidmatan Bantuan Praktik

• Pembiayaan peralatan perubatan

• Bantuan pembiayaan rawatan

• Bantuan pembiayaan ubat-ubatan

• Bantuan am

• Penempatan institusi

• Mengesan waris

WAKTU OPERASI

Isnin - Khamis
8.00 pagi – 1.00 petang
2.00 petang – 5.00 petang

Jumaat
8.00 pagi – 11.30 pagi
2.00 petang – 5.00 petang

 

Lokasi
Tingkat 1 HQEII 
PENGENALAN
Jabatan Radiologi merupakan salah satu perkhidmatan sokongan klinikal utama dan sangat penting dalam pengurusan rawatan pesakit di hospital. Ini selari dengan objektif penubuhannya untuk mewujudkan perkhidmatan yang bermutu mengikut piawaian yang ditetapkan dengan cekap dan selamat disamping memastikan perlindungan radiasi yang maksimum.
 
 • Sejajar dengan keperluan yang mendesak bagi perkhidmatan radiologi di HQE II, pada 14 Februari 2011 penempatan anggota kerja jabatan ini telah dimulakan  dengan hanya  4 orang Juru X-ray. Mereka bertugas bersama-sama dengan wargakerja Jabatan Radiologi SMC (swasta) yang pada masa itu masih lagi menggunakan mesin-mesin radiologi serta fasiliti HQE II. Penambahan bilangan tenaga kerja Jabatan Radiologi HQE II seperti Pakar Radiologi, Juru X-ray, Jururawat dan Pembantu Perawatan Kesihatan adalah berterusan.
 
 • Pada 1 Disember 2011, Jabatan Radiologi HQE II yang telah mempunyai kapasiti wargakerja seramai 15 orang iaitu 2 orang Pakar Radiologi, 1 orang Pegawai Perubatan, 11 orang Juru X-ray dan 1 orang Pembantu Perawatan Kesihatan mula beroperasi sepenuhnya. Namun jabatan baru ini masih berkongsi fasiliti dengan Jabatan Radiologi SMC. Di mana wargakerja jabatan kerajaan dan swasta bekerja bersama-sama dengan penuh harmoni dalam satu fasiliti jabatan.
 
 • Sehinggalah pada 1 Januari 2014, Jabatan Radiologi SMC berpindah keluar dan Jabatan Radiologi HQE II beroperasi sepenuhnya dalam satu jabatan. Wargakerja jabatan ini berikrar dan sentiasa berusaha keras bagi mewujudkan suasana kerja yang selamat, sentiasa bekerjasama dan selesa. Juga kebajikan pesakit dan anggota sentiasa diutamakan.

 

VISI
Jabatan Radiologi akan menjadi pusat kecemerlangan yang berintegriti tinggi, inovatif, berdaya saing dan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi serta komprehensif melalui anggota yang professional, prihatin dan bertanggungjawab.

 

MISI
 • Sentiasa berusaha mengutamakan mutu perkhidmatan yang berkualiti
 • Mengutamakan aspek-aspek perlindungan radiasi kepada pesakit,anggota dan orang awam
 • Memastikan kompetensi anggota berada ditahap optimum

 

OBJEKTIF

Objektif utama Jabatan Radiologi adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang memenuhi piawaian yang ditetapkan dengan cekap,selamat dan tepat tanpa mengira masa disamping mempastikan perlindungan radiasi yang maksimum. Mewujudkan suasana kerja yang selamat dan kondusif disamping mengutamakan kebajikan pesakit dan anggota.

 

PIAGAM PELANGGAN

 1. Setiap pelanggan akan diberi layanan mesra, bersopan, hormat, jujur dan ikhlas.
 2. Setiap pelanggan akan diberi penerangan yang jelas mengenai prosedur dan risiko pemeriksaan radiografi.
 3. Masa untuk setiap pemeriksaan radiografi am adalah dalam masa 60 minit.

KEWAJIPAN PELANGGAN

 1. Membuat persediaan yang telah diarahkan.
 2. Membawa borang yang betul dan lengkap.

 

PERKHIDMATAN KLINIKAL

1.0   PENGURUSAN KAUNTER

 1. Pendaftaran borang permohonan pemeriksaan radiologi
 2. Tracing & despatch filem dan laporan radiologi
 3. Temujanji pemeriksaan radiologi khas

2.0   PEMERIKSAAN RADIOLOGI AM

 1. Pemeriksaan Radiologi Am
 2. Pemeriksaan Radiologi Am Mudah Gerak
 3. Pemeriksaan Radiologi Opg

3.0   PEMERIKSAAN RADIOLOGI KHAS

 1. Pemeriksaan Ct Scan
 2. Pemeriksaan Mri
 3. Pemeriksaan Ultrasound
 4. Pemeriksaan Fluoroskopi
 5. Pemeriksaan Angiografi
 6. Pemeriksaan Bone Dexa
 7. Pemeriksaan Mammografi
 8. Pemeriksaan Radiologi I.i

4.0   PENGURUSAN LAPORAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

5.0   PENGURUSAN PERKHIDMATAN RADIOLOGI SEMASA GANGGUAN / DOWN TIME 

 1. pembelian Perkhidmatan Radiologi Di Hospital Swasta
 2. perkhidmatan Radiologi Di Fasiliti Kesihatan Berdekatan

 

PENGURUSAN JABATAN

 1. Pengurusan Organisasi
 2. Pengurusan Sumber Manusia
 3. Pengurusan Polisi Dan Prosedur
 4. Pengurusan Aset Dan Fasiliti
 5. Pengurusan Aktiviti Peningkatan Kualiti Dan Keselamatan

 

Carta Organisasi Jabatan Radiologi
Image

PENGENALAN

Unit Kejururawatan memulakan perkhidmatan di Hospital Queen Elizabeth II pada bulan November  2008  di sebuah bilik yang terletak di Level 2 bersama-sama dengan Wad Perubatan Surgikal & Ortopedik semasa wad Surgikal & Ortopedik berpindah ke bangunan Sabah Medical Centre (SMC). Selepas Kementerian Kesihatan Malaysia membeli bangunan SMC pada Mac 2010, Unit Kejururawatan telah berpindah ke sebuah pejabat yang lebih luas dan besar di tingkat 1.

Unit Kejururawatan kini diterajui oleh Ketua Penyelia Jururawat U44 dibantu oleh 1 Jururawat U44 (Flexi), 1 Penyelia Jururawat U36, 2 orang Ketua Jururawat U32 dan 1 Pembantu Perawatan Kesihatan U11. Selain itu, terdapat 4 Penyelia Jururawat U42 dan 13 Penyelia Jururawat U36 yang turut membantu dalam melaksanakan aktiviti kejururawatan dan mereka telah ditempatkan mengikut kawasan jagaan masing-masing. 

Unit Kejururawatan bertanggungjawab dalam pengurusan, pendidikan dan  aktiviti kejururawatan dengan memastikan perawatan kejururawatan yang diberikan cemerlang dan sesuai dengan standard profesional yang ditetapkan. Anggota jururawat penting dalam sesebuah hospital dalam memberi perawatan kejururawatan mengikut standard operating prosedur yang ditetapkan dengan mengambilkira keselamatan pesakit.


VISI

Ke arah perawatan yang professional dengan mengamalkan nilai-nilai murni.

 

MISI

Memberi perawatan holistik yang cekap, selamat, efektif dan berkualiti


OBJEKTIF

 • Menyediakan perkhidmatan kejururawatan dari aspek pencegahan, kuratif dan rehabilitasi
 • Meningkatkan amalan kejururawatan melalui pendidikan kejururawatan berterusan
 • Menilai dan memantau tahap perawatan yang diberikan kepada pelanggan berasaskan piawaian kejururawatan
 • Membimbing dan menyokong anggota jururawat dalam peningkatan pembelajaran dan kemajuan diri
 • Bekerjasama dengan rakan jururawat dan institusi pendidikan lain bagi memberi pengalaman klinikal kepada pelajar
 • Mendorong dan mengadakan penyelidikan kejururawatan


PIAGAM PELANGGAN

 • Setiap pelanggan akan dilayan dengan mesra dan sopan
 • Memastikan setiap jururawat membuat permohonan pembaharuan Perakuan Pengamalan Tahunan (Annual Practicing Certificate) bagi tahun berikutnya sebelum 30 September setiap tahun
 • Menyediakan Continuous Nursing Education (CNE) dan kursus-kursus untuk keperluan Continuous Professional Development (CPD) dan buku log bagi memenuhi 40 mata kredit (7 hari berkursus)
 • Surat dan pekeliling rasmi akan diedarkan ke Unit/Wad/Klinik dalam tempoh dua (2) hari waktu bekerja selepas diminitkan untuk tindakan
 • Setiap aduan yang dikemukakan ke atas anggota di bawah seliaan Unit Kejururawatan akan disiasat dan dimaklumkan kepada Jawatankuasa Aduan dalam tempoh lima (5) hari waktu bekerja

 

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Skop perkhidmatan yang dijalankan oleh Unit Kejururawatan adalah:

 • Bertanggungjawab secara langsung kepada Pengarah Hospital dan Timbalan Pengarah dalam tugas pentadbiran dan pengurusan hospital
 • Merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengurusan dan pentadbiran kejururawatan bagi semua kategori jururawat
 • Merupakan unit yang bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan perawatan pesakit dalam dan luar melalui proses perawatan kejururawatan
 • Merupakan sebuah unit yang menguruskan dan memantau penguatkuasaan Sijil Pengamalan Kejururawatan Tahunan Jururawat
 • Mengurus dan memantau penguatkuasaan kepatuhan kepada kod-kod amalan professional
 • Mengurus kawalan mutu program kualiti dalam kejururawatan
 • Memainkan peranan penting dalam aktiviti kualiti hospital
 • Memainkan peranan untuk memastikan Continuous Nursing Education (CNE) dijalankan sepanjang tahun

 

WAKTU BEROPERASI

 Isnin hingga Khamis
8.00 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang

Jumaat
8.00 pagi hingga 11.30 pagi
2.00 petang hingga 5.00 petang

Sabtu / Ahad / Cuti Umum
Tutup

Carta Organisasi Kejururawatan

PENGENALAN

Unit Perkhidmatan Bahan Steril (CSSU) HQE 2 mula beroperasi pada 16 Oktober 2010. Lokasi kedudukan Unit ini terletak di Aras Basement bersebelahan dengan Jabatan Perubatan Transfusi dan juga Unit Forensik.

VISI

Unit CSSU menjadi pusat kecemerlangan dalam penyediaan perkhidmatan pensterilan dan bekalan peralatan.

MISI

Unit CSSU dapat menyediakan produk-produk steril yang selamat dan bermutu bagi penjagaan pesakit melalui sistem pengawasan yang cekap.

OBJEKTIF

Untuk menyediakan perkhidmatan bekalan dan pensterilan peralatan perubatan dengan tujuan mencegah dan pengawal infeksi di Hospital dengan memenuhi keperluan peralatan dan bahan steril disetiap wad dan unit.

FUNGSI UTAMA

 • Menerima,memeriksa,memcucui,membungkus dan mensteril peraltan yang diguna semula untuk semua Jabatan Unit,Wad,Klinik dan Dewan Bedah Am dan Kardiak.
 • Menyediakan bahan-bahan pembebatan iaitu soft dressing seperti gauze dan cotton untuk keperluan perawatan harian yang dijalankan di Hospital Queen Elizabeth 2.
 • Membungkus dan mensterilkan linen untuk semua kegunaan prosedur di Dewan Bedah dan semua unit di Hospital ini.
 • Mengagihkan peralatan serta pek steril kepada semua unit dan wad di Hospital Queen Elizabeth.
 • Menjalankanperkhidmatan keatas peralatan Loaner yang dihantar oleh pembekal untuk kegunaan pakar-pakar Dewan Bedah.
 • Member perkhidmatan pensterilan kecemasan untuk Hospital lain atau Pusat Kesihatan.

PIAGAM PELANGGAN

 • Menerima semua peralatan kotor daripada semua unit,wad,klinik dan dewan bedah setiap hari mengikut jadual yang ditetapkan.
 • Membekalkan peralatan steril yang mencukupi kepada semua unit,wad dan klinik setiap hari mengikut jadual yang ditetapkan.
 • Memastika peralatan steril sentiasa dalam keadaan baik,tidak basah atau koyak.
 • Member perkhidmatan penerimaan peralatan dan pengagihan peralatan selepas waktu pejabat. (bagi kes kecemasan sahaja).
 • Membekalkan peralatan yang berkualiti dimana peralatan steril yang dibekalkan mempunyai External Indicator (Autoclave Tape) label set,tarikh pembungkusan,pusingan load dan nombor autoclave.semua peralatan dibungkus dengan sempurna mengikut teknik pembungkusan yang betul.
 • Sentiasa member komitmen yang tinggi kepada unit-unit yang memerlukan perkhidmatan.
Image

PENGENALAN

Unit Fisioterapi, Hospital Queen Elizabeth II (HQEII) memulakan perkhidmatan pada 3 November 2009 sebaik pengambilalihan bangunan dari Sabah Medical Centre. Perkhidmatan ini bermula dengan peminjaman 4 anggota Jurupulih Perubatan Fisioterapi U29 dari Hospital Queen Elizabeth (HQE), yang berulangalik dari HQE setiap hari. Perkhidmatan fisioterapi bermula dari lokasi HQEII sepenuhnya pada November 2011 dengan 6 orang anggota. Perkhidmatan yang diberikan pada masa itu adalah perkhidmatan pesakit dalam sahaja.

Unit ini menyediakan perkhidmatan Pemulihan Fisioterapi selaras dengan kepakaran dan perkhidmatan yang ada di Hospital ini. Iaitu Perubatan Kardiologi, Pembedahan Kardiotorasik, Perubatan Pediatrik Kardiologi, Pembedahan Neuro, Otopedik Pembedahan & Rekonstruktif MikroTangan, Arthroplasty dan Rehabilitasi Kecederaan Sukan, Pembedahan Payudara dan Endokrin, Pembedahan Vaskular, Pusat Sumber Diabetis & Penjagaan Luka dan Stoma, Perubatan Am serta Perubatan Endokrine. Unit ini memberi perkhidmatan kepada pesakit yang dirujuk oleh Pakar / pegawai perubatan atau agensi luar yang berkenaan sebagai pesakit dalam atau pesakit luar.

Sejurus dengan perkembangan perkhidmatan Kepakaran Kardiologi dan Pembedahan Kardiotorasik  di negeri Sabah,  Unit Fisioterapi, Hospital Queen Elizabeth II merupakan yang ke-5 dalam Kementerian Kesihatan Malaysia yang berperanan aktif dalam Aktiviti Pemulihan Jantung Fasa 1 and Fasa 2; serta Pemulihan ‘Heart Failure”.

Unit ini diketuai oleh seorang Pegawai Pemulihan Perubatan Fisioterapi U44, dibantu oleh seorang lagi Pegawai Pemulihan Perubatan Fisioterapi U44 serta 11 orang Jurupulih Perubatan Fisioterapi (U29, U32 (TBK1) dan U38) dan 3 orang Pembantu Perawatan Kesihatan.

Lokasi perkhidmatan utama unit ini adalah di Aras Lantai berdepan dengan Jabatan Pengimejan dan Diagnostik HQEII, manakala aktiviti pemulihan jantung adalah di aras 5, iaitu Unit Pemulihan Jantung Hospital Queen Elizabeth II.

VISI

Menyampaikan Perkhidmatan Fisioterapi yang cemerlang, berteknologi tinggi dan menepati keperluan segenap lapisan masyarakat ke arah meningkatkan kualiti hidup.

MISI

 1. Komited menyediakan Perkhidmatan Fisioterapi yang berkualiti, cekap, berkesan dan keberkesanan-kos serta prihatin kepada semua pelanggan berteraskan Budaya Korporat.

 2. Melahirkan tenaga kerja professional melalui pendidikan berterusan bagi menggalakkan amalan berasaskan bukti (evidence-based practice) dan berdasarkan piawaian kebangsaan / antarabangsa.

 3. Menggalakkan penglibatan masyarakat di dalam penjagaan kesihatan individu dan komuniti.

 4. Mewujudkan suasana dan mekanisma untuk mengukuhkan kolaborasi pelbagai sektor, agensi kerajaan, dan bukan kerajaan untuk mencapai Visi Kementerian Kesihatan Malaysia.

 5. Menggalakkan latihan berterusan dan seterusnya menjadi pusat rujukan bagi perkhidmatan Fisioterapi (Rehabilitasi Kardiak, Lymphedema, Kecederaan Sukan,Obesiti dan Kesakitan Kronik) di Peringkat Negeri. 

OBJEKTIF

Semua Kes rujukan “Chest Physiotherapy” yang dirujuk dari Cardiac Intensive Care Unit (CICU) dan Cardiac Care Unit (CCU) yang diterimadi Kaunter Unit Fisioterapi, Hospital Queen Elizabeth II sebelum atau pada jam 3 petang akan dilayan dalam masa 4 jam bekerja.

Pencapaian : 95%

PIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan Perkhidmatan Fisioterapi adalah:

“Kami berazam dan berjanji akan:

  • Memberi layanan mesra, adil dan saksama.
  • Menjaga maruah dan kerahsiaan setiap pesakit.
  • Memastikan pesakit mendapat rawatan menepati masa

mengikut standard berikut.

 • Pesakit Luar

 • Pendaftaran kes baru 20 minit dan kes ulangan 15 minit.

 • Mendapat rawatan dalam 30 minit selepas pendaftaran.

 • Setiap pesakit akan menerima rawatan mengikut temujanji yang ditetapkan kecuali kes akut dan kecemasan.

 • Pesakit Dalam

 • Setiap kes diberi rawatan dalam masa 24 jam hari bekerja selepas rujukan diterima.

 • Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan, sila hubungi pegawai yang bertugas.

FUNGSI PERKHIDMATAN FISIOTERAPI :

 • Memberi perawatan kuratif dan rehabilitatif kepada pesakit yang mempunyai ketidakupayaan akibat pelbagai jenis penyakit dan kecederaan.
 • Memberikan perkhidmatan preventif dan promotif kepada komuniti.
 • Mengambil bahagian dalam program latihan professional kepada pelatih Perawatan Fisioterapi.
 1. Produk Perkhidmatan
  Produk  perkhidmatan yang ditawarkan oleh Perkhidmatan Fisioterapi adalah seperti disenaraikan di bawah. Jenis produk yang ditawarkan bergantung kepada:
   • Fungsi utama (promotif, preventif, curatif atau rehabilitatif).

   • Sasaran pelanggan (pesakit dan pelanggan dalaman) dan keperluan mereka.

   • Kewujudan fasiliti dan peralatan yang sesuai.

   • Kemampuan tenaga kerja (bilangan dan kepakaran petugas).

  • Senarai Produk Perkhidmatan (Pesakit dalam dan Pesakit Luar)

   1. Perkhidmatan Teras:

   2. Perawatan Fisioterapi Muskuloskeletal

   3. Perawatan Fisioterapi Respiratori

   4. Perawatan Fisioterapi Neurologi (Dewasa)

   5. Perawatan Fisioterapi Neurologi (Pediatrik)

   6. Perawatan Fisioterapi Geriatrik

   7. Perawatan Fisioterapi Urinari Inkontinen

   8. Perawatan Fisioterapi Kecederaan Sukan

  • Perkhidmatan Pengkhususan:

   1. Perawatan Fisioterapi Lymphedema

   2. Perawatan Fisioterapi Hand

   3. Perawatan Fisioterapi Obesiti

  • Perkhidmatan Multidisplinari:

   1. Pemulihan Kardiak

   2. Pemulihan Amputee

   3. Pemulihan Strok

   4. Pemulihan Kecederaan Otak (TBI)

   5. Chronic Pain Management
 • Waktu Perkhidmatan
 • Hari dan masa:
  • Isnin-Khamis:
   • 00 pagi hingga 1.00 petang
   • 00 petang hingga 5.00 petang
  • Jumaat:
   • 00 pagi hingga 11.30 pagi
   • 00 petang hingga 5.00 petang
  • Sabtu /Ahad/Cuti Umum:
   • PESAKIT LUAR : TUTUP
   • PESAKIT DALAM: Tugas Atas Panggilan Berjadual bagi Unit Fisioterapi, HQE II Dari :

             *  8.00 pagi hingga 1.00 petang 

                               *  2.00 petang hingga 5.00 petang

 • Skop Perkhidmatan

       °  Memberi perkhidmatan rawatan fisioterapi semasa:

         *   Waktu Pejabat untuk:

            

             Pesakit Dalam di wad-wad  Pembedahan Lelaki & Perempuan (Payudara, 

             Endokrin & Vaskular), Perubatan Lelaki & Extension, Ortopedik Lelaki &

             Perempuan (Arthroplasty & Sport Injury), Pembedahan Neuro, , GICU, HDU-

             Perubatan, HDU- Pembedahan Neuro, PCICU, CICU, CCU, CTW, PCRW  

             dan CRW;

Pesakit Luar rujukan dari Pakar / Pegawai Perubatan Rehabilitasi Kardiak, 

Pembedahan (Payudara, Endokrin & Vaskular), Perubatan dan Ortopedik  

serta program CRP1 dan CRP2, Program Lymphedema, Program Chronic Pain, Program Stroke, Program Kecederaan Sukan dan Program Obesiti;  sehingga ada perubahan operasi dan akan dimaklumkan kemudian.

     °     Luar waktu pejabat ( Hari Sabtu, Ahad dan Hari Kelepasan Am)  

           secara " Tugas Atas Panggilan  Berjadual " untuk:

           Pesakit Dalam SAHAJA di Unit Rawatan Rapi (ICU/HDU- Neuro, Medical)

          (dua kali sehari),

           Unit Penjagaan Kardiologi(CCU/PCICU(dua kali sehari)/CRW (sekali sehari)

           Dan Unit Kardiothoraksik (CICU( dua kali sehari) /CTW (sekali sehari)

 • Intervensi Fisioterapi
 • PENILAIAN dan RAWATAN RESPITORI/PULMONARI
 • PENILAIAN dan RAWATAN SENAMAN
 • PENILAIAN dan RAWATAN KESAKITAN KRONIK
 • PENILAIAN dan RAWATAN MANUAL TERAPI
 • PENILAIAN dan RAWATAN HABA – WAX BATH/ HOT PACK/ INFRA RED RAY
 • PENILAIAN dan RAWATAN “CRYOTHERAPY”
 • PENILAIAN dan RAWATAN “TAPING/ STRAPPING” dan “COMPRESSION BANDAGING”
 • PENILAIAN dan RAWATAN PALLATIF
 • PENILAIAN dan RAWATAN KECEDERAAN SUKAN
 • PENILAIAN dan RAWATAN AMBULASI / “GAIT TRAINING”
 • PENILAIAN dan RAWATAN KESIMBANGAN (BALANCE TRAINING)
 • PENILAIAN dan RAWATAN “LYMPHEDEMA”
 • PENILAIAN dan RAWATAN “KESIHATAN WANITA DAN LELAKI”
 • PENILAIAN dan RAWATAN “EARLY INTERVENTION PROGRAMME”
 • PENILAIAN dan RAWATAN OBESITI
 • PENILAIAN dan RAWATAN PEMULIHAN KARDIAK FASA 1 & 2
 • PENILAIAN dan RAWATAN PEMULIHAN NEURO
 • PENILAIAN dan RAWATAN PEMULIHAN KECEDERAAN OTAK DAN SARAF TUNJANG
 • PENILAIAN dan RAWATAN PEMULIHAN TANGAN
 • PENILAIAN dan RAWATAN PEMULIHAN “AMPUTEE”
 • PENILAIAN dan RAWATAN PEMULIHAN STROK
 • KELAS-KELAS BERKIATAN

TANGGUNGJAWAB PELANGGAN

 • Pesakit perlu mengikut temujanji yang ditetapkan.
 • Pelanggan perlu membawa bersama dokumen tersebut semasa mendapatkan rawatan
  • Kad pengenalan/passport
  • Kad temujanji
 • Pelanggan perlu menyelesaikan urusan pembayaran sebelum mendapatkan rawatan.
 • Pelanggan yang layak mendapat pengecualian bayaran, perlu mengemukakan bersama dokumen terkini yang berkenaan:
  • Surat pengesahan
  • Orang kelainan upaya (OKU)
  • Surat akuan pelajar
  • Surat jaminan kerajaan (GL)
 • Pelanggan bertanggungjawab memaklumkan perubahan temujanji melalui telefon atau hadir ke kaunter.
 • Pelanggan dipohon tidak berkelakuan mengancam keselamatan atau menggunakan perkataan kasar terhadap kakitangan kesihatan.

UNIT PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (UPPP)

Unit Penyeliaan Penolong Pegawai Perubatan merupakan salah satu komponen di bawah Pengurusan Hospital. Unit ini berperanan dalam pengurusan sumber dan penyeliaan klinikal untuk memastikan mutu perkhidmatan yang cemerlang, cekap dan selamat diberi kepada pesakit-pesakit oleh anggota di bawah jagaan iaitu Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan. Unit ini juga berperanan membantu pihak hospital dalam urusan berkaitan aspek pentadbiran dan pembangunan Hospital Queen Elizabeth II.

 

VISI

Menjana sebuah pasukan sokongan perubatan yang efisyen dan berdedikasi yang sentiasa mempertingkatkan mutu perkhidmatan yang diberi kepada pesakit secara berterusan.

 

MISI

Menyediakan sistem penyeliaan klinikal (clinical supervision) yang cekap dan mantap secara berterusan kepada anggota di bawah jagaan supaya setiap aktiviti perkhidmatan diberi secara profesional dan efektif memenuhi keperluan pelanggan serta mengikut akta-akta, peraturan-peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan.

 

OBJEKTIF 

 1. Memastikan perkhidmatan yang diberi oleh Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan dilaksanakan secara profesional, cekap dan berkualiti sepanjang masa.

 2. Mengurus sumber manusia di bawah kawalan den cekap dan mengoptimakan bilangan anggota di sesuatu unit atau jabatan mengikut kepentingan perkhidmatan.

 3. Menyediakan program latihan secara berterusan dan berkesan kepada anggota di bawah jagaan.

 

PIAGAM PELANGGAN

 1. Memberi maklumbalas maklumat secara lisan dalam tempoh 1 jam kepada pelanggan dalaman dan pelanggan dari luar.

 2. Memberi maklumbalas maklumat secara bertulis dalam tempoh yang tidak melebihi 7 hari bekerja kepada pelanggan dalaman dan pelanggan dari luar.

 

SKOP PERKHIDMATAN

 1. Pengurusan Sumber Manusia
  1. Urusan Keperluan Anggota / Permohonan Perjawatan Baharu
  2. Urusan Penempatan
  3. Urusan Pengagihan Anggota
  4. Memantau dan mengurus kawalan disiplin anggota

 2. Pentabiran
  1. Mesyuarat berkala unit Penyeliaan Penolong Pegawai Perubatan dan mesyuarat jabtan hospital
  2. Kewangan / Peruntukan Modal Insan
  3. Perolehan Aset

 3. Penyeliaan Klinikal (Clinical Supervision)
  1. Standard Oeprating Procedure (SOP yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembantu Perubatan mengikut aktiviti) dan CPG Kementerian Kesihatan Malaysia
  2. Dokumentasi klinikal
  3. Kawalan jangkitan / infeksi
  4. Audit Klinikal
  5. Keselamatan Pesakit (Patient Safety)

 4. Perkhidmatan Rawatan Pra Hospital dan Ambulans Kecemasan
  1. Pusat Panggilan Ambulans Kecemasan (MECC)
  2. Intra / Inter Fasiliti
  3. pasukan Liputan Perubatan (Medical Standby)

 5. Pematuhan Akta dan Peraturan
  1. Memastikan akta-akta (Akta 180 - Medical Assistant Registration Act 1977) bagi Penolong Pegawai Perubatan dipatuhi
  2. Peraturan-peraturan yang ditetapkan di peringkat hospital diamalkan semasa menjalankan aktiviti kerja harian
  3. Pemathuan Kod Etika Pembantu Perubatan
  4. Semua Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan mengikut senarai tugas yang telah diluluskan mengikut bidang kerja masing-masing
  5. Menyelaras dan mengurus keperluan akta perubatan atau mana-mana yang termaktub / arahan dari pihak Lembaga / kementerian Kesihatan

 6. Pengurusan Latihan
  1. Orientasi Anggota Baru
  2. Merancang latihan bagi anggota
  3. Menyelaras latihan yang dihadiri oleh anggota
  4. Menyediakan laporan latihan dihadiri oleh anggota
  5. Menurus Buku Log Latihan dan CPD anggota
  6. Menyelaras latihan Tahp 1, 2 dan 3 bagi Pembantu Perawatan Kesihatan

 7. Penyelidikan
  Penyelidikan yang melibatkan perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan

  1. Tugas Atas Panggilan
   1. Clinical Supervision di jabatan-jabatan yang melibatkan anggota di bawah jagaan
   2. Penyediaan jadual tugas atas panggilan
   3. Pemantauan terhadap anggota yang melakukan tugas atas panggilan
   4. Semakan laporan harian
   5. Penyediaan laporan kepada pengarah hospital

  2. Pegurusan Bencana
   1. Ahli Jawatankuasa Induk Bencana
   2. Ahli Jawatankuasa Induk Keselamatan Kebakaran dan Fire Safety Office / Manager

PENGENALAN

Unit Dietetik dan Sajian merangkumi 2 bahagian iaitu bahagian Dietetik dan bahagian Sajian. Perkhidmatan Sajian terletak di tingkat bawah bangunan Hospital manakala Perkhidmatan Dietetik terletak di tingkat 8. Waktu operasi Perkhidmatan Sajian bermula pada pukul 6.00 pagi hingga 6.00 petang setiap hari dan Perkhidmatan Dietetik adalah mengikut waktu pejabat. 

Fungsi utama Unit Dietetik dan Sajian adalah untuk menyediakan makanan yang berzat dan sesuai kepada semua pesakit dalam wad serta menyediakan perkhidmatan konsultasi dan terapi diet kepada pesakit yang dirujuk. Bahagian Dietetik berfungsi menyediakan perkhidmatan konsultasi dan terapi diet kepada pesakit manakala bahagian Sajian menyediakan makanan yang sesuai meliputi Diet Normal dan Diet Teraputik untuk pesakit dalam. 

Diet Normal yang disediakan adalah berasaskan kepada pemakanan seimbang dengan perhatian yang lebih teliti ke atas sumbangan kalori dan kandungan zat-zat makanan utama manakala Diet Teraputik pula adalah makanan yang diubahsuai berdasarkan penyakit dan keadaan pesakit. 

VISI 

Unit Dietetik dan Sajian akan berusaha dalam perkembangan perkhidmatan dietetik dan sajian untuk membantu rawatan pesakit selaras dengan visi dan misi hospital serta Kementerian Kesihatan Malaysia. Sistem pengurusan akan mengutamakan inovasi, teknologi dan pengetahuan terkini ke arah peningkatan kualiti berterusan.MISI

 1. PERKHIDMATAN DIETETIK

  1. Membantu rawatan perubatan melalui perkhidmatan dietetik yang merangkumi promotif, pencegahan, rawatan dan rehabilitasi berdasarkan amalan evidence based terkini di samping menyumbang kepakaran dalam bidang berkenaan.

  2. Menyumbang kepada kajian dan penyelidikan dalam dietetik.

 2. PERKHIDMATAN MAKANAN

 3. Merancang penyediaan makanan dengan mematuhi keperluan nutrien, tatacara proses katering, prinsip kebersihan dan keselamatan makanan, bersesuaian dengan teknologi semasa serta berkualiti.

Melaksanakan sistem kualiti keselamatan makanan dengan mengamalkan prinsip HALAL, GMP dan HACCP.

Melaksanakan sistem pengurusan dengan sempurna berdasarkan polisi-polisi, pekeliling- pekeliling dan arahan yang ditetapkan.


OBJEKTIF

 1. OBJEKTIF UMUM

Untuk memastikan Perkhidmatan Sajian dan Perkhidmatan Dietetik klinikal serta promosi kesihatan dilaksanakan secara profesional, berkualiti dengan mengutamakan pelanggan.

 

 1. OBJEKTIF KHUSUS

 

i) Untuk memastikan diet normal dan diet teraputik dibekalkan mengikut pesanan dari wad.

ii) Untuk memastikan khidmat ‘nutrition care proses’ bagi oral diet serta ‘nutrition support’ diberi kepada pesakit yang dirujuk oleh pegawai perubatan.

iii) Untuk menggalakkan penglibatan di dalam kajian serta penyelidikan katering dan dietetik klinikal/ dietetik komuniti mengikut keperluan demi peningkatan mutu perkhidmatan.

 

PIAGAM PELANGGAN

PERKHIDMATAN DIETETIK

Memberikan perkhidmatan dietetik kepada semua pelanggan yang dirujuk dalam tempoh masa yang ditetapkan.

 

PERKHIDMATAN MAKANAN

1. Diet untuk pesakit dalam akan dibekalkan mengikut pesanan dari wad sebanyak 4 hidangan sehari.

 

2. Makanan akan diagihkan ke wad – wad mengikut waktu berikut:

 

Sarapan

7.15 – 7.45 pagi

Makan Tengahari

12.15 – 12.45 tengahari

Minum Petang & Produk Enteral

2.30 – 3.00 petang

Makan Malam

5.00 – 5.30 petang

 

3. Pegawai Perubatan yang bertugas atas panggilan (aktif), Pegawai yang bertugas di Dewan Bedah dan Paramedik akan dibekalkan makanan mengikut kelayakan yang ditetapkan.

Image
Image

PIAGAM PELANGGAN

 1. Setiap pelanggan akan dilayan dengan mesra dan sopan.
 2. Setiap HO yang akan bertugas di Hospital Queen Elizabeth II, akan di beri orientasi kawalan infeksi dalam masa lima hari berkerja selepas melapor diri di unit kawalan infeksi.
 3. Setiap link nurse dan link officer akan diberi kursus kawalan infeksi tiga kali dalam setahun.


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

  • Memberi orientasi Kawalan Infeksi kepada anggota baru.
  • Memberi ceramah berkaitan Kawalan Infeksi
  • Menjalankan “Environmental Audit”
  • Memantau ketidakpatuhan Standard Precaution
  • Lawatan kes ‘Alert Organism‘
  • Menjalankan audit kepatuhan ‘Hand Hygiene ‘
  • Menjalankan Kajian ‘Point Prevalence‘
  • Menjalankan ujian “Air Sampling”
  • Pemantauan ‘HealthCare Associated Infections’.
  • Pengambilan ‘Environmental Swab’.
  • Pengambilan ‘In Use Test’.


WAKTU BEROPERASI

ISNIN – KHAMIS
8.00 pagi – 5.00 petang

JUMAAT
8.00 pagi – 11:30 pagi
2.00 petang – 5.00 petang

Image

PENGENALAN

 1. Perkhidmatan Rekod Perubatan merupakan salah satu perkhidmatan dibawah kategori sokongan klinikal di hospital.  Unit ini dipertanggungjawabkan untuk mengurus perkara berkaitan pengurusan Rekod Perubatan Pesakit (RPP), Pengurusan Statistik Hospital, pengurusan Laporan Perubatan, pengurusan Lembaga Perubatan dan Kes Mediko Legal, bagi membantu pihak hospital memberi perkhidmatan rawatan perubatan yang cekap dan berkesan.
 2. Jumlah Keanggotaan/Kakitangan : 3 Penolong Pegawai Tadbir (Rekod), 4 Pembantu Tadbir (Rekod), 5 Pembantu Perawatan Kesihatan (PPK) dan 2 Pembantu Tadbir Sambilan.
 3. Masa Beroperasi    :     Isnin sehingga Jumaat (8:00pagi – 5:00petang)

           

VISI

Menjadikan Unit Rekod Perubatan sebagai pusat maklumat dan dokumentasi kesihatan yang cemerlang”

 

MISI

“Menyediakan perkhidmatan pengurusan maklumat dan dokumentasi kesihatan dan pengurusan  rekod perubatan pesakit (RPP) yang efisien dan tepat melalui amalan profesionalisma, kerja berpasukan, mesra pelanggan dan penggunaan teknologi maklumat untuk memenuhi kehendak pelanggan”

 

OBJEKTIF

 • Mengurus rekod perubatan pesakit dengan sistematik dan selamat.
 • Menyediakan statistik dan maklumat kesihatan yang tepat dan bernilai
 • Menyediakan dokumentasi dan maklumat kesihatan dalam tempoh yang ditetapkan


PIAGAM PELANGGAN

 1.  Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
 2. Setiap pelanggan boleh mendapatkan laporan perubatan dalam tempoh 28 hari bekerja dengan syarat pembayaran seperti yang ditetapkan telah dibuat dan permohonan lengkap termasuk rekod perubatan pesakit telah diterima dan sedia untuk diproses.
 3. Semua kandungan rekod perubatan pesakit akan dirahsiakan, disimpan dengan selamat dan hanya dikeluarkan kepada pihak tertentu dengan keizinannya tertakluk kepada undang – undang

 

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

 1. Pengurusan Laporan Statistik dan Maklumat Kesihatan
 2. Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit
 3. Pengurusan Laporan Perubatan dan Dokumentasi Kesihatan
 4. Pengurusan Lembaga Perubatan dan Dokumentasi Medikolegal

 

PENGENALAN

Kesihatan awam Hospital Queen Elizabeth II telah di wujudkan pada tahun 2013. Kewujudan unit ini membantu bagi meyelaras jawatankuasa bagi melaksanakan fungsi-fungsi yang perlu bagi sebuah hospital pakar. unit kesihatan awam telah menjalankan skop kerja yang di amanahkan mengikut garis panduan yang telah di tetapkan oleh kementerian kesihatan malaysia dan sentiasa merujuk kepada Jabatan Kesihatan Negeri sabah.

 

VISI

Unit kesihatan awam sebagai unit kecemerlangan, kredibiliti dan berwawasan

 

MISI

Melaksanakan perkhidmatan dengan cekap mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia. Berusaha untuk meningkatkan kebolehan dan kualiti kerja serta sentiasa merancang bagi mencapai integrity unit yang di segani dan di hormati.

 

OBJEKTIF
Memastikan  15% Notis Seksyen 32B di Bawah Akta Makanan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau Pindaan 2004, Peraturan 11 ( b) . Bagi Kesalahan Merokok Dalam Kawasan Hospital Queen Elizabeth II. 

PIAGAM PELANGGAN

 1. Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, hormat, bersopan santun., ikhlas dan cekap.
 2. Memberikan maklumat yang jelas dan maklumbalas yang diperlukan bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
 3. Menyediakan laporan yang diperlukan secara berkala mingguan, bulanan, suku tahun, setengah tahun dan tahunan secara tetap.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

1. KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT

 1. Memantau dan mengumpul data bagi kes penyakit berjangkit di Hospital
 2. Menjadi penyelaras bagi kejadian wabak/Kluster yang berlaku di fasiliti Hospital
 3. Memantau kelewatan notifikasi bagi fasiliti Hospital pada tahap ≤ 1 kes seperti yang termaktub dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

2. KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

 • Menjalankan pemeriksaan premis makanan di Hospital dan sekitar Hospital

3. INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN

Menjalankan aktiviti penguatkuasaan undang-undang di bawah akta :-

 1. Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau Pindaan-2004
 2. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1985
 3. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
 4. Akta Makanan 1983 (Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009)


4. KAWALAN PENYAKIT BAWAAN VEKTOR

 • Penyeliaan aktviviti pemusnahan tempat pembiakkan aedes dan semburan thermal di kawasan hospital

5. KEBERSIHAN ALAM SEKITAR

6. KESIHATAN PERSEKITARANWAKTU BEROPERASI

JAM 8.00 PAGI – JAM 5.00 PETANG


HUBUNGI KAMI

TALIAN EXTENSION : 2069

EMAIL : uka.hqe2@gmail.com                                                                 

 

DIREKTORI STAF

EXT NO: 2069

 1. NAMA : RICKY R JIUS LAWASA ( PPKP U29)

  EMAIL : uka.hqe2@gmail.com

 2. NAMA : MOHD. SHAZWAN BIN RAMAMUTEH ( PKA U19)
  EMAIL : uka.hqe2@gmail.com / shaz170993@gmail.com

PENGENALAN

Unit Promosi Kesihatan dan Pendidikan Pesakit Hospital Queen Elizabeth II telah mula beroperasi pada tahun 2012 dengan tugas dan peranan unit ini diletakkan dibawah penyeliaan Unit Kejururawatan. Pada 23 Februari 2015 unit ini secara rasminya telah diletakkan di bawah seliaan seorang Pegawai Promosi Kesihatan. Unit ini merupakan unit sokongan klinikal kepada jabatan-jabatan dan unit-unit dalam mengkoordinasi dan melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi kesihatan dan pendidikan pesakit. Unit ini terletak di Aras 8, Hospital Queen Elizabeth II.

VISI

Memberi perkhidmatan pendidikan pesakit dan promosi kesihatan yang cemerlang.

MISI

Memberikan maklumat dan perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan melalui aktiviti-aktiviti pendidikan pesakit yang menjurus ke arah perubahan tingkahlaku yang positif.

OBJEKTIF AM

Untuk memperkasakan pesakit dan keluarga dengan pengetahuan, sikap dan kemahiran yang spesifik bagi membolehkan mereka menguruskan sendiri penyakit ke arah peningkatan kualiti hidup yang lebih baik.

OBJEKTIF KHUSUS

 1. Menyediakan pelanggan (pesakit, keluarga pesakit, orang awam dan kakitangan hospital) dengan intervensi-intervensi pendidikan pesakit secara berkala.
 2. Menyediakan perkhidmatan berhenti merokok secara sistematik dan berkesan.
 3. Beroperasi sebagai One Stop Center bagi menyalurkan maklumat kesihatan kepada pelanggan.
 4. Menyediakan latihan berkaitan pendidikan pesakit dan pendidikan kesihatan kepada warga kerja.

PIAGAM PELANGGAN

  • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
  • Memberikan informasi kesihatan yang cepat, tepat dan terkini.
  • Memberi kemahiran yang relevan berdasarkan penyakit yang tertentu ke arah penubuhan tingkahlaku kesihatan yang positif.
  • Setiap pelanggan akan diberikan layanan berdasarkan ketetapan berikut:
  • Sebarang permintaan peminjaman sesuatu bahan pameran akan diuruskan serta merta
  • Penerbitan atau pencetakan sesuatu bahan pendidikan seperti risalah, flipchart dan poster akan disiapkan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh dihantar ke unit promosi kesihatan.
  • Tempahan backdrop/pengambilan gambar hendaklah dibuat seminggu sebelum acara diadakan.
  • Perkhidmatan yang disediakan

 

Unit Promosi Kesihatan menyediakan perkhidmatan :

 1. Perkhidmatan Klinik Berhenti Merokok (KBM)
  Menyediakan perkhidmatan KBM bagi membantu para pesakit, anggota hospital dan orang awam berhenti merokok berpandukan kepada Modul Latihan Kebangsaan KBM, KKM dan modul lain terbitan KKM.

 2. Program Pendidikan Kesihatan
  Program pendidikan ini melibatkan pesakit dan ianya dilaksanakan dalam pelbagai kaedah sama ada berbentuk Kelas Pendidikan, Perbincangan Kumpulan Kecil (Kumpulan Sokongan), Nasihat Individu, Demontrasi atau tunjukcara yang melibatkan sesuatu kemahiran atau melalui edaran bahan-bahan (kit) pendidikan kepada para pesakit. Selain itu juga, nasihat dari katil ke katil turut diberikan kepada pesakit dan keluarga yang berada di wad mengikut keperluan.

 3. Merancang, melaksana dan menilai latihan untuk anggota hospital dalam bidang promosi kesihatan
  Latihan perlu diadakan secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun.

 4. Pusat Sumber Transplan (Pendermaan Organ)
  1. Merancang, mengenalpasti, menerbitkan dan menilai bahan-bahan pendidikan yang bersesuaian untuk program pendidikan pesakit.
  2. Memberi khidmat runding cara berhubung penerbitan bahan-bahan bercetak dan bukan bercetak pendidikan pesakit.
  3. Mengurus permohonan dan pengedaran bahan-bahan pendidikan kesihatan
  4. Menguruskan tayangan TV Pendidikan
  5. Mengurus peralatan AVA berkaitan pendidikan kesihatan
  6. Mengurus dan melaksanakan pameran kesihatan
  7. Mengurus permohonan untuk menderma organ

 5. Pusat Sumber Pendidikan Kesihatan
  Salah satu perkhidmatan utama yang diberikan oleh Unit Pendidikan Pesakit di hospital ialah dengan mewujudkan Pusat Sumber Pendidikan Kesihatan di mana pusat ini membekalkan bahan-bahan pendidikan kesihatan bercetak dan elektronik untuk kegunaan pesakit, ahli keluarga dan orang awam yang memerlukan. Poster, risalah, buku kecil dan flyers adalah bahan-bahan pendidikan kesihatan utama yang diterbitkan di Pusat Sumber ini. Selain itu juga, pusat ini turut menerbitkan bahan untuk kegunaan jabatan lain di hospital seperti banner, bunting, buku program, garis panduan dan lain-lain bahan berdasarkan permintaan.

 6. Merancang, melaksana, menyelia dan menilai program promosi kesihatan di hospital.
  Di antara program promosi kesihatan ialah:
  • Sambutan hari-hari khas yang seperti Hari Diabetes Sedunia, Hari Jantung, Buah Pinggang dan lain-lain mengikut keperluan.
  • Promosi Pendermaan Organ
  • Program Kempen Anti Merokok
  • Program/Kempen Cara Hidup Sihat
  • Program promosi kesihatan bersama NGO

 7. Tayangan TV Pendidikan
  Tayangan video kesihatan turut diadakan bagi mendidik para pesakit dan keluarga. Tayangan ini diadakan secara berkala di dalam kawasan hospital samada melalui rancangan tv dalaman ataupun melalui Medik TV. Topik-topik utama berkaitan penyakit, pencegahan dan rawatan serta amalan cara hidup sihat ditayangkan di lokasi-lokasi strategik seperti di ruang-ruang menunggu di Klinik Pakar dan Farmasi.

 8. Pameran Kesihatan
  Pameran merupakan salah satu kaedah yang dijalankan untuk menyampaikan maklumat dan mendidik pesakit serta pengunjung hospital. Pameran Kesihatan diadakan di tempat-tempat tumpuan seperti di Lobi Utama Hospital, Klinik- Klinik  dan Jabatan Kecemasan.Tajuk-tajuk pameran kesihatan juga berubah-ubah mengikut jenis-jenis penyakit/masalah kesihatan dan tema sambutan hari khas kesihatan mengikut bulan tersebut.

 9. Penyelidikan
  Kajian turut dilaksanakan di peringkat hospital sama ada oleh UPK sendiri mahupun dengan kerjasama pihak lain. Di antara skop kajian yang dilakukan adalah berkaitan modifikasi tingkah laku kesihatan.

 

WAKTU BEROPERASI

ISNIN – KHAMIS :
08.00 pagi - 01.00 tengah hari
02.00 petang   - 05.00 petang

JUMAAT :
08.00 pagi - 11.30 pagi
02.00 petang - 05.00 petang

Image

PENGENALAN 

Perkhidmatan Unit Psikologi Kaunseling telah diwujudkan di Hospital Queen Elizabeth II pada 6 Januari 2016. Ia melengkapi kepada perkhidmatan perawatan khusus intervensi psikologi kaunseling di Hospital Queen Elizabeth II. Perkhidmatan psikologi kaunseling adalah satu proses menolong yang sistematik dan berterusan. Proses ini berasaskan prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh Pegawai Psikologi (Kaunseling) professional bagi menghasilkan perubahan.
Bagi mencapai matlamat ini, perkhidmatan diberikan melalui pendekatan berteraskan ilmu psikologi kaunseling yang menjurus kepada aspek pencegahan, pembangunan, pemulihan dan intervensi. Perkhidmatan ini adalah usaha untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan insan melalui pelaksanaan perkhidmatan dan intervensi berpaksikan orientasi psikologi kaunseling secara menyeluruh..

VISI 

Memperkasa kesejahteraan insan dan komuniti melalui perkhidmatan psikologi kaunseling yang profesional.

MISI 

Perkhidmatan psikologi kaunseling ini diberikan oleh pegawai psikologi yang kompeten, berkemahiran dan berdasarkan amalan berasaskan bukti terkini melalui perkhidmatan yang kondusif, terapeutik dan efektif.

OBJEKTIF

 1. Membimbing klien mendapatkan kesedaran ke arah celik akal dan penerimaan imej diri yang lebih positif.
 2. Membantu klien mengendalikan emosi, kognitif, dan tingkah laku untuk mencapai potensi diri yang optimum.
 3. Membimbing klien menyesuaikan diri dengan cabaran untuk membuat pilihan yang terbaik ke arah peningkatan kualiti hidup.

SKOP PERKHIDMATAN

Perkhidmatan psikologi kaunseling ditawarkan kepada pesakit, waris dan individu signifikan kepada pesakit (luar dan dalam), warga kerja serta pelatih institusi latihan KKM. Perkhidmatan ini dilaksanakan di bilik kaunseling, wad, klinik berhenti merokok, One Stop Crisis Centre (OSCC), kawasan bencana, pusat komuniti dan lain-lain yang berkaitan.

Perkhidmatan Psikologi Kaunseling :

  1. Kaunseling Individu
  2. Kaunseling Keluarga/ Perkahwinan
  3. Kaunseling Kelompok
  4. Pengukuran Ujian Psikologi
  5. Ceramah/ Program/ Kursus
Jenis Rujukan Kes Psikologi Kaunseling
 Isu Kesihatan Mental & Psikososial  Intervensi Psikologi Kaunseling  Ujian Psikologi
 • Depression, Anxiety, Stress
 • Suicidal Thought
 • Self Harm
 • Physical Abuse
 • Psychological Abuse
 • Substance & Alcohol Addiction
 • Family & Marital Issues
 • Personality Issues
 • Social & Behaviour Issues
 • Panic Attack
 • Insomnia
 • Grief & Bereavement
 • Non Compliance to treatment
 • School Related Problems (eg: bully, school refusal)
 • Others (related to psychological issues)
 • Stress Management
 • Anger Management
 • Time Management
 • Supportive Counseling
 • Coping Skills
 • Communication Skills
 • Crisis Intervention (OSCC)
 • Psychosocial Adjustment
 • Self Development
 • Behaviour Modification
 • Sleep Hygiene
 • Assertive Training
 • Relaxation Technique
 • Psycho-education
 • Addiction Counseling
 • Quit Smoking
 • Coping With Illness
 • Personality Test
 • Aptitude Test (eg: Interest & Career)
 • Attitude / Behaviour
  Test (eg: Stages of Change)
 • Saringan Minda Sihat
 

Modaliti Intervensi Psikologi Kaunseling yang dijalankan adalah berdasarkan empat (4)
pendekatan yang utama seperti berikut :

 • Kemanusiaan (Humnistic)
 • Psikoanalisis
 • Kognitif
 • Tingkah Laku (Behavioral)

Terapi yang diaplikasikan dalam intervensi terdiri daripada :

 • Pemusatan Insan (Person Centered)
 • Terapi Realiti
 • Psikologi Individu/ Adlerian (Individual Psychology)
 • Rationale Emotive Behavior Therapy (REBT)
 • Terapi Kognitif Tingkah Laku (CBT)
 • Gestalt
 • Kewujudan (Existential)
 • Penyelesaian Masalah Berfokus (Solution Focused Therapy)
 • Solution Focused Brief Therapy (SFBT)
 • Narrative Therapy
 • Motivational Enhancement Therapy
 • Systemic Therapy
 • Structural Family Therapy
 • Creative Art Therapy (CAT)
 • Expressive Art Therapy
 • Emotional Freedom Technique (EFT)
 • Terapi Kreatif (Play, Arts, Movement, Music & Biblotherapy)

SISTEM RUJUKAN

 1. Bagi pesakit, rujukan adalah daripada pegawai perubatan hospital dan klinik kerajaan.
 2. Bagi warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia, rujukan adalah daripada ketua Jabatan/ Ketua Unit/ Penyelia.
 3. Bagi pelatih di Institusi latihan KKM, rujukan adalah daripada Timbalan Pengarah Hal Ehwal pelatih / Timbalan Pengarah Akademik/ Pengajar.
 4. Bagi warga kerja dan pelatih KKM boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling
  secara sukarela (Self-Referral).

WAKTU OPERASI UNIT PSIKOLOGI KAUNSELING

Hari Masa Rehat
Isnin - Khamis 8.00 pagi - 5.00 petang 1.00 tengahari - 2.00 petang
Jumaat 8.00 pagi - 5.00 petang 11.30 pagi - 2.00 petang
Sabtu-Ahad Cuti

Beroperasi mengikut waktu pejabat
Cuti umum adalah cuti.

PENGENALAN

Unit Pemulihan Carakerja, Hospital Queen Elizabeth II memulakan perkhidmatan pada tahun 2010.

Unit ini menyediakan perkhidmatan Pemulihan Carakerja selaras dengan kepakaran dan perkhidmatan yang ada di Hospital ini. Iaitu perubatan kardiologi, pembedahan kardiotorasik, perubatan pediatrik kardiologi, pembedahan neuro, ortopedik am & pembedahan arthroplasty, pembedahan kanser payu dara, pembedahan vaskular, pusat sumber diabetis & penjagaan luka serta perubatan endokrine. Unit ini memberi perkhidmatan kepada pesakit yang dirujuk oleh Pakar / pegawai perubatan atau agensi luar yang berkenaan sebagai pesakit dalam atau pesakit luar.

Sejurus dengan perkembangan perkhidmatan Kepakaran Kardiologi dan Pembedahan Kardiotorasik  di negeri Sabah,  Unit Pemulihan Carakerja, Hospital Queen Elizabeth II merupakan yang ke-5 dalam Kementerian Kesihatan Malaysia yang berperanan aktif dalam Aktiviti Pemulihan Jantung Fasa 1 Dan Fasa 2.

Unit ini diketuai oleh seorang Pegawai Pemulihan Carakerja U44, dibantu oleh seorang Pegawai Pemulihan Carakerja U41 serta 13 orang Jurupulih Perubatan Carakerja (U29, U32, U36, U38 dan U40) dan 3 orang Pembantu Perawatan Kesihatan.

Lokasi perkhidmatan utama unit ini adalah di Aras 3, manakala aktiviti pemulihan jantung adalah di aras 5, iaitu Unit Pemulihan Jantung Hospital Queen Elizabeth II.

VISI

Mencapai reputasi dalam menyumbang kepada kesihatan umum melalui proses pemulihan ke arah individu yang berdikari dari segi fizikal, mental, sosial, pekerjaan

MISI

Melaksanakan perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang berkualiti dan efektif untuk memenuhi ekspektasi perkhidmatan berkualiti, profesional dan etika kerjaya yang murni serta prihatin selaras dengan masyarakat penyayang selaras objektif, visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia.

OBJEKTIF

Berstrategi untuk menyediakan perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang komprehensif terhadap pesakit pelbagai kondisi melalui aktiviti teraputik khusus untuk mencapai kefungsian optimum dalam aktiviti kehidupan seharian, pekerjaan, psikososial dan rekreasi dengan selamat.

PIAGAM PELANGGAN

 • Pelanggan akan dilayan dengan mesra dan professional.
 • Pelanggan yang dirujuk akan melalui prosedur Pemulihan Carakerja.
 • Masa menunggu mendapatkan Perkhidmatan Pemulihan Carakerja adalah dalam tempoh 30 minit selepas pendaftaran.
 • Pelanggan akan diberi temujanji susulan sekiranya rawatan lanjutan diperlukan.
 • Pelanggan akan dimaklumkan apabila discaj atau rawatan ditamatkan.
 • Perkhidmatan Pemulihan Carakerja akan diberikan mengikut temujanji dan atau keadaan pesakit.
 • Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan Pemulihan Carakerja.
 • Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit, dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dilindungi dan dijamin.
 • Kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat disediakan.

 

FUNGSI UTAMA UNIT:

Peranan perkhidmatan pemulihan carakerja adalah menyedia penilaian, rawatan pemulihan fisikal & psikososial dan nasihat kepada pesakit yang dirujuk oleh doktor atau pakar dan agensi lain supaya pesakit dapat menjalankan kehidupan seharian secara berdikari.

 

Perkhidmatan yang disediakan Pesakit Dalam dan Pesakit Luar

 

Jenis Program Rehabilitasi

 • Pemulihan Jantung fasa 1 & 2.
 • Pemulihan Kardiotorasik fasa 1.
 • Pemulihan Neurologi.
 • Pemulihan Pembedahan Neurologi.
 • Intervensi Pembedahan (Payudara & Kanser dan vascular)
 • Pemulihan Perubatan Am.
 • Pemulihan Ortopedik. (Am, Pembedahan & Rekonstruktif MikroTangan, Arthroplasty dan sport injury).
 • Pemulihan Kesakitan Akut dan Kronik.
 • Pemulihan Pekerjaan dan Kembali Bekerja.
 • Kesihatan Mental dan Pemulihan Psikososial.


Jenis Modaliti Rawatan

 • Penilaian dan latihan kefungsian / pergerakan anggota badan.
 • Penilaian dan latihan sensori Assessment and Training
 • Penilaian dan latihan kefungsian /persepsi kognitif .
 • Splint and Orthotics
 • Alat-alat adaptasi / pengubahsuaian dan alat-alat bantuan
 • Penilaian dan latihan penggunaan kerusi roda
 • Penilaian dan latihan aktiviti penjagaan diri. Activities of Daily Living (ADL)
 • Penilaian dan latihan “Instrumental Activity of Daily Living (IADL)”
 • Terapi kain tekanan
 • Penilaian dan latihan kembali bekerja
 • Terapi relaksasi
 • Physical Agent Modality
 • Lawatan penilaian ke rumah / sekolah / tempat kerja.
 • Pendidikan pesakit dan penjaga

 

TANGGUNGJAWAB PELANGGAN

 • Pesakit perlu mengikut temujanji yang ditetapkan.
 • Pelanggan perlu membawa bersama dokumen tersebut semasa mendapatkan rawatan
  • Kad pengenalan/passport
  • Kad temujanji
 • Pelanggan perlu menyelesaikan urusan pembayaran sebelum mendapatkan rawatan.
 • Pelanggan yang layak mendapat pengecualian bayaran, perlu mengemukakan bersama dokumen terkini yang berkenaan:
  • Surat pengesahan
  • Orang kelainan upaya (OKU)
  • Surat akuan pelajar
  • Surat jaminan kerajaan (GL)
 • Pelanggan bertanggungjawab memaklumkan perubahan temujanji melalui telefon atau hadir ke kaunter.
 • Pelanggan dipohon tidak berkelakuan mengancam keselamatan atau menggunakan perkataan kasar terhadap kakitangan kesihatan.

PENGENALAN
Perkhidmatan Penjagaan Luka dan Stoma di Hospital Queen Elizabeth II ditubuhkan pada Julai 2015.  Dianggotai oleh 3 orang Pegawai perubatan, seorang Ketua Jururawat, 3 orang Jururawat U29, seorang Pembantu Pegawai Perubatan U29 dan seorang Pembantu Perawatan Kesihatan.

 

VISI
Menyediakan perkhidmatan penjagaan luka dan stoma dengan cekap, optimum, efisien dan berinovasi berlandaskan sistem kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan.

 

MISI
Menjadi perkhidmatan pakar yang cemerlang, menggunakan perawatan yang  terkini dan berpatutan dengan anggota yang berilmu, berjiwa murni, peka terhadap keperluan pelanggan berteraskan budaya kualiti dan kerja berpasukan serta profesionalisme demi kecemerlangan rawatan.

 

OBJEKTIF

 • Menyediakan perkhidmatan diagnosa, perawatan rehabilitasi yang berkualiti kepada pesakit yang mengalami luka kronik.
 • Menyediakan konsultasi dan perawatan pra pasca pembedahan kepada pesakit yang dirancang serta yang telah mempunyai stoma.
 • Menggalakkan dan menjalankan program latihan dan penyelidikan serta merancang aktiviti-aktiviti yang akan mendatangkan kemajuan dalam bidang-bidang yang berkaitan.

 

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan secara professional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti.

 • Sentiasa komited, telus dan cekap di dalam menjalankan kaunseling dan perawatan kepada pesakit.
 • Pelanggan dalaman akan menerima rawatan dalam tempoh 24 jam waktu bertugas selepas borang rujukan diterima ketika waktu pejabat.
 • Maklumat peribadi, keluarga, penyakit dan rawatan pesakit akan dirahsiakan.
 • Perkhidmatan perawatan pelanggan unit akan diberi mengikut giliran dan keutamaan serta keperluan pesakit terutamanya warga emas,, wanita mengandung serta orang kurang upaya.
 • Sentiasa menyediakan persekitaran yang kemas, bersih dan selamat semasa perawatan sedang dijalankan.
 • Setiap pelanggan luaran akan diperiksa dalam tempoh 90 minit daripada masa temujanji di klinik.

 

SKOP PERKHIDMATAN

Peranan dan fungsi unit ini dibahagikan kepada tiga komponen:

  1. Klinikal
  2. Pengurusan
  3. Latihan

 

KLINIKAL

Subkepakaran ini memberi perkhidmatan klinikal termasuk perkhidmatan penggalakan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan di klinik-klinik seperti berikut:

 • Klinik Penjagaan Luka Dan Stoma
 • Kaunseling pre-op dan post op bagi kes-kes stoma

Sebagai sebuah pusat rujukan negeri Sabah, ia akan memberi perkhidmatan perundingan dalam isu-isu terkini dalam bidang penjagaan luka dan stoma seperti berikut:

 • Hospital-hospital daerah tanpa pakar di bahagian Pantai Barat Sabah,
 • Klinik-klinik Kesihatan kerajaan di kawasan Kota Kinabalu serta daerah-daerah berdekatan dan
 • Klinik-klinik swasta kawasan Kota Kinabalu yang memerlukan rujukan penjagaan luka lanjutan.

 

PENGURUSAN

Menyediakan statistik peringkat hospital, JKNS serta KKM mengikut jadual yang ditetapkan.

 • Melaksanakan aktiviti-aktivit kualiti dan penyediaan laporan seperti, laporan bulanan, laporan tahunan aktiviti unit serta menyediakan takwim unit untuk dimuatkan ke dalam takwim hospital.

 

LATIHAN

Sesi latihan yang berjadual juga dijalankan:

 • Pendidikan Perubatan Berterusan (CNE) unit
 • Clinical case discussion
 • Seminar dan bengkel penjagaan luka dan stoma peringkat hospital
 • Pendidikan Perubatan Lanjutan di dalam atau di luar negeri
 • Pusat latihan penjagaan luka dan stoma peringkat negeri anjuran JKNSabah
 • Latihan sangkutan kepada paramedic unit kesihatan
 • Ceramah latihan post-basic Diabetis KSKB Kota Kinabalu

 

WAKTU BEROPERASI
Isnin hingga Jumaat – 8.00 pagi – 5.00 petang

HUBUNGI KAMI
Unit Penjagaan Luka & Stoma
Ext - 2064

PENGENALAN
Unit Klinik Anggota HQE II mula beroperasi pada 7.10.2013.
Wujudnya klinik anggota ini pada mulanya untuk mencapai KPI Pengarah dalam pemeriksaan kesiihatan anggota berumur 40 tahun dan keatas pada tahun 2013.  Dengan anggota seramai 3 orang iaitu seorang Pegawai Perubatan (Juga bertanggungjawab menjaga Unit Kualiti) seorang Jururawat Terlatih dan seorang Jururawar Masyarakat.

VISI
Unit ini komited dalam memberi kesedaran tentang kepentingan penjagaan kesihatan dikalangan warga kerja hospital

MISI
Ke arah penjagaan kesihatan dikalangan warga kerja HQE ll agar     anggota dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti semasa  menjalankan tugas.

OBJEKTIF
 –
 • Untuk menyediakan aksess perkhidmatan yang mudah kepada warga kerja HQE ll
 • Memantau saringan kesihatan dikalangan warga kerja berumur 40 tahun ke atas
 • Pengesanan awal bagi penyakit “Non Communicable Disease” dikalangan warga kerja
PIAGAM PELANGGAN
 • Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan secara professional, mesra, dan berkualiti.

 • Perkhidmatan akan diberi mengikut keutamaan keadaan atau giliran pelanggan. keutamaan diberikan kepada anggota yang datang untuk mendapatkan rawatan kesihatan dan kemudian anggota yang datang pemeriksaan Medical Check Up 40 tahun ke atas.

 • Klinik anggota akan menjaga maklumat kerahsiaan peribadi, penyakit dan rawatan yang diberi kepada pelanggan terjamin.
 • Menyediakan kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa serta selamat disediakan.
PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
 
Klinik Anggota menyediakan  perkhidmatan kesihatan kepada semua warga Hospital Queen Elizabeth II seperti berikut:
 1. Rawatan Primary-care (zon hijau)
 2. Saringan TB dikalangan anggota
 3. Menjalankan Medical Surveillence
  • Unit Penggangkutan
  • Jabatan radiologi
  • Unit Sajian
  • Pemeriksaan 40 tahun keatas
 4. Saringan Penyakit Non-cummicable disease (NCD) KPI 3.5
 5. Sharp Injury Surveillence
 6. Saringan Hepatitis B
 7. Medical check up Further study
 8. Pemberian vaksin ( Influenza, Typoid)
** Masalah kesihatan  yang disyaki akut atau rumit akan dirujuk ke Jabatan kecemasan dan trauma bagi rawatan  selanjutnya.
 
** Perkhidmatan kesihatan yang disediakan tidak merangkumi ahli keluarga kakitangan hospital. Bagi masalah tersebut hendaklah mendapatkan rawatan di klinik kesihatan berdekatan

WAKTU BEROPERASI
Isnin hingga Jumaat - 8.00am – 5.00pm

HUBUNGI KAMI 
Ext - 2160
Hak Cipta Terpelihara © 2023 Hospital Queen Elizabeth II

Hospital Queen Elizabeth II: Specialized Services for Your Health Needs