Hospital Queen Elizabeth II

Visi, Misi & Objektif

VISI

Hospital Queen Elizabeth II menjadi pusat rujukan perkhidmatan perubatan kepakaran dan sub-kepakaran yang cemerlang

MISI

Menyediakan perkhidmatan kepakaran dan sub-kepakaran melalui sistem penyampaian yang cekap, berintegriti, profesional dan penyayang bagi meningkatkan kualiti kesihatan pelanggan ke tahap yang optimum

OBJEKTIF

  1. Melaksanakan pemantauan tadbir urus yang efektif
  2. Menyediakan perawatan perubatan yang berkualiti, selamat dan mematuhi piawaian
  3. Memantapkan kemahiran profesionalisme anggota
  4. Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif dan selamat
  5. Memperkasakan pembangunan penyelidikan klinikal
Hak Cipta Terpelihara © 2023 Hospital Queen Elizabeth II

Hospital Queen Elizabeth II: Specialized Services for Your Health Needs