Hospital Queen Elizabeth II

Visi, Misi & Objektif

VISI

Hospital Queen Elizabeth II akan menjadi pusat rujukan tertiary dalam menyediakan perkhidmatan perubatan penjagaan jantung / kardiovaskular dan sub-kepakaran yang berkualiti dan komprehensif dengan menekankan kemuliaan insan

MISI

  • Sentiasa komited menyediakan perkhidmatan kesihatan penggalakkan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan paliatif yang berkualiti dan selamat.

  • Menyampaikan perkhidmatan yang menghargai integriti dan dikendalikan oleh anggota yang professional, cekap dan penyayang.

  • Memupuk anggota agar berdedikasi, bertauliah serta terlatih melalui pendidikan perubatan berterusan.

OBJEKTIF

Untuk meningkatkan taraf kesihatan rakyat dengan memberi perkhidmatan kesihatan melalui pendidikan, pencegahan, perawatan dan pemulihan awal bagi memastikan kesihatan rakyat di tahap optimum supaya lebih produktif dalam membantu pembangunan negara.

Hak Cipta Terpelihara © 2023 Hospital Queen Elizabeth II

Hospital Queen Elizabeth II: Specialized Services for Your Health Needs