Hospital Queen Elizabeth II

Jabatan Kardiotorasik Anestesia & Perfusi

PENGENALAN

Perkhidmatan Jabatan Kardiotorasik Anestesia dan Perfusi telah mula beroperasi sejak pertengahan tahun 2010. Terdapat tiga unit atau perkhidmatan di bawah jabatan ini iaitu perkhidmatan anestesia, perkhidmatan perfusi dan perkhidmatan makmal respiratori. Jabatan ini bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan kepada semua pesakit yang menjalani pembedahan jantung terbuka dan pembedahan paru-paru.
VISI

Jabatan Kardiotorasik Anestesiologi dan Perfusi bertekad untuk memberi dan menyediakan perkhidmatan anestesiologi kardiotorasik dan perfusi yang selamat, berkesan serta mudah dicapai oleh semua lapisan masyarakat dan melahirkan kakitangan yang berkemahiran tinggi dalam bidang anestesiologi kardiotorasik dan perfusi merangkumi sokongan kepakaran klinikal dan teknikal melalui latihan intensif, bimbingan, kajian dan inovasi berterusan.
 

MISI

Jabatan Kardiotorasik Anestesiologi dan Perfusi akan menjadi tonggak dan peneraju serantau dalam perkhidmatan pembedahan jantung, torasik dan perfusi merangkumi perkhidmatan peri operatif anestesiologi kardiotorasik perfusi dan sokongan penjagaan pesakit rawatan rapi kardiotorasik.

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan anesthesia dan perfusi yang lebih efisien, berkualiti, selamat dan terkini kepada pesakit yang menjalani pembedahan jantung selari dengan objektif utama Kementerian Kesihatan Malaysia.


 

 


 

 

Sedang Dikemaskini.
FUNGSI UTAMA


1. TUGAS KLINIKAL

a. Penyaringan dan pemeriksaan pesakit sebelum pembedahan jantung atau torasik.

i. Menilai pesakit yang bakal menjalani pembedahan jantung dan torasik di klinik atau di wad kadiotarasik.
ii. Memastikan keadaan fizikal berada dalam keadaan optima untuk pembedahan elektif.
iii. Menyemak semua keputusan makmal dan radiologi.
iv. Memberi penerangan kepada pesakit mengenai pembedhan jantung, prosidur, risiko, komplikasi dan seterusnya mengambil keizinan untuk pembedahan /pembiusan ( informed Consent).
v. Memberi ubat penenang sebelum pesakit dijadualkan untuk pembedahan elektif.


b. Pengawasan pesakit semasa pembedahan di Dewan Bedah Kardiotorasik

i. Memasang set intravena, arterial line dan triple lumen.
ii. Memasang semua monitor yang diperlukan semasa pembedahan.
iii. Mengawasi dan membantu perfusionist semasa mengendalikan mesin jantung dan peparu.
iv. Memastikan keselamatan pesakit semasa menjalani pembedahan.


c. Pengawasan pesakit selepas pembedahan di unit Rawatan Rapi Kardiotorasik.

i. Menghantar pesakit ke Unit Rawatan Rapi Kardiotorasik.
ii. Melakukan extubasi pesakit yang telah bersedia untuk di extubasi.
iii. Mengawasi perawatan pesakit yang dilaksanakan oleh Pegawai Perubatan kardiotorasik dan jururawat CICU.
iv. Berkerjasama dengan pakar bedah untuk merawat pesakit di CICU seterusnya membuat keputusan untuk menghantar pesakit yang stabil ke HDU atau wad kardiotorasik.


d. Perawatan pesakit di High Dependency Unit.

i. Menilai pesakit pesakit yang masih memerlukan terapi oxygen dan acute pain service” di Unit High Dependency.


e. Melakukan tugas atas panggilan dan merawat serta memberi input kepakaran kepada pesakit di CICU, CCU dan ICL.2. TUGAS TUGAS PENGURUSAN

a. Memastikan semua peralatan perubatan mencukupi dan sedia digunakan bagi perkhidmatan pembedahan kardiotorasik.
b. Menghadiri mesyuarat berkaitan aktiviti kardiotorasik di peringkat Hospital, Negeri dan kebangsaan apabila di arah oleh ketua jabatan.
c. Menghadiri semua mesyuarat teknikal, ubat-ubatan serta lain lain mesyuarat seperti yang diarahkan oleh Pengarah Hospital serta Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri sekiranya ketua jabatan bercuti.
d. Mengawasi dan menyelia Penolong Pegawai Perubatan yang bertugas sebagai Perfusionist, Anaesthetik MA dan respitory MA.
e. Memastikan semua peralatan perubatan dan consumable mencukupi untuk kegunaan semasa pembedahan jantung dan torasik serta untuk kegunaan di CICU.
f. Berkerjasama dengan pakar bedah kardiotorasik untuk memastikan semua peralatan perubatan dan consumable selamat serta mencukupi untuk pembedahan.
g. Menyediakan jadual bulanan tugas atas panggilan untuk doctor, Perfusionist dan anaesthetic assist.
h. Menyediakan laporan bulanan, tahunan untuk unit Kardiotorasik Anaesthesia dan Perfusi.3. TUGAS PENDIDIKAN DAN LATIHAN

a. Melatih, mengawasi dan memberi tunjuk ajar secara berterusan kepada perfusionist, Penolong pegawai perubatan Anaesthesia di dewan bedah kardiotorasik.
b. Melatih dan memberi tunjuk ajar kepada ketua jururawat dan jururawat di unit Rawatan Rapi kadiotorasik, CICU berkaitan perawatan selepas pembedahan di CICU.
c. Membantu ketua jabatan merancang dan melaksanakan aktiviti CME jabatan dan Hospital.
d. Mengawasi buku log kakitangan kardiotorasik untuk memastikan mereka mendapat pendedahan dan pengajaran yang mencukupi.
e. Mengadakan sesi CME anjuran Jabatan.
f. Mengadakan krusus krusus berkaitan dengan anaesthesia seperti Basik Life Support dan Avanced Life Support”.4. RESEARCH DAN AUDIT.

a. Mesasarkan sekurang kurangnya satu projek audit klinikal atau penyelidikan dalam masa setahun.
b. Memberi kerjasama kepada Pusat Kardiotorasik lain mengumpulkan data penyelidikat terutamanya yang melibatkan”mulicentre studies”.
 

 
Image
Sedang Dikemaskini.
Hak Cipta Terpelihara © 2023 Hospital Queen Elizabeth II

Hospital Queen Elizabeth II: Specialized Services for Your Health Needs