Hospital Queen Elizabeth II

Neurosurgery High Dependency Ward

PENGENALAN

Neurosurgery High Dependency Ward mulaberoperasi di Hospital Queen Elizabeth II pada 23hb Mac 2012. Neurosurgery High dependency Wad terletakdi aras 2,di kenali sebagai NHDW . Wad ini mempunyai 4buah katil sahaja yang menempatkan pesakit lelaki dan perempuan yang memerlukan rawatan rapi.

PUSAT RUJUKAN/KEPAKARAN

Merupakan pusat rujukan Kepakaran bagi seluruh Hospital di Negeri Sabah bagi bidang Neurosurgeri.
 

VISI DAN MISI


VISI 

Wad Neurosurgery akan menjadi satu tempat yang memberi perawatan dan penjagaan otak serta saraf yang berkualiti dan komprehensif selain latihan dan penyelidikan yang dikendalikan oleh anggota-anggota yang professional,cekap dan penyayang dengan menekankan maruah insan.MISI 

Merialisasikan visi wad neurosurgeri untuk menjadi satu tempat latihan, perawatan dan penjagaan otak serta saraf yang cemerlang dengan mengamalkan sikap profesionalisma, penyayang dan kerja berpasukan.
 
 
 
 
 

 

OBJEKTIF


Membantu seseorang individu supaya mencapai dan meninggikan taraf kesihatan supaya membolehkannya menjalan kehidupan ekonomi, sosial yang produktif dengan member perkhidmatan yang bercorak penggalak, pencegahan, perawatan dan pemulihan yang cekap dan berkesan dengan memberi penekanan kepada golongan yang kurang mampu.
Sedang Dikemaskini.
Sedang Dikemaskini.
Sedang Dikemaskini.
Hak Cipta Terpelihara © 2023 Hospital Queen Elizabeth II

Hospital Queen Elizabeth II: Specialized Services for Your Health Needs