Borang Maklumbalas Pelanggan

Borang Aduan Pelanggan ini digunapakai untuk memberi kenyataan rasmi pelanggan terhadap dasar/polisi, pentadbiran dan perkhidmatan yang diberikan oleh Hospital Tawau.

Terma aduan merangkumi Pertanyaan, Penghargaan, dan Cadangan Penambahbaikan yang diberi oleh pelanggan. Pihak Pengurusan Hospital Tawau merakam setinggi-tinggi penghargaan terhadap maklumbalas yang pihak tuan/puan berikan.